Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Düzgün Yazı Yazma Teknikleri

Düzgün Yazı Yazma Teknikleri

admin admin -
43 0

Alfabe öğretiminin, okuyup yazma­yı bellemek devresinden sonra gelen bir bölümü daha vardır. Bu da, yazı öğretimidir. Yazı öğretiminin genel amacı çocuğun işlek, güzel, doğru, okunaklı yazı yazmasını sağlamak­tır. Ayrıca, eğitim bakımından da önemi büyüktür. İyi yazı yazma ça­bası öğrenciye baştan savma iş yap­mak yerine ciddiyetle çalışmayı, ya­pılan bir işin sonucunu kendi kendi­ne değerlendirebilmeyi, gözle elin ortak çalışmalarını öğretir, güzellik duygusunu, zevk inceliğini geliştirir.

Yazı öğretiminde üç temel vardır:

1 — Okunaklılık; 2 — İşleklik; 3 — Güzellik.

Yazı öğretimi alfabe öğretimiyle birlikte başlanırsa, hiç olmazsa alfa­be öğretiminden hemen sonraki ay­larda yazı öğretimine de yer verilir­se daha verimli olur. Ancak, bu ko­nuda çok dikkatli olmak da gerekir. Henüz ilk defa harflerle, seslerle, bunların şekilleriyle karşılaşan ço­cuklara, bunların şekilce, düzence iyi olmalarını belletmek ne kadar yerinde ise, bu işi onu ürkütüp kor­kutmadan, üzgünlüğe düşürmeden başarmak da önemlidir.

Yazı öğretimi, ilkokulların birinci sınıfında başlar, sınıflar yükseldik­çe, belli ölçülerde gelişerek, devam eder. Birinci sınıflardaki yazı eğiti­minde öğrencilere ilk belletilecek, alıştırılması yapılacak esaslardan başlıcaları şunlardır: Yazı yazarken nasıl durup oturacağı, ellerini, par­maklarını, yazı araçlarını nasıl kul­lanacağı, kalemi kâğıt üzerinde nasıl yürüteceği. Bu ilk alışkanlıklar çocu­ğa verildikten sonra: temel büyük ve temel küçük harflerin yazılış yönle­rinin, büyük harflerin küçük harfler­le olan oranlarının öğretilmesi, harf­lerin, yazıda üç boyuta yerleştirilme­si işine geçilir. Harflerin, kelimele­rin, satırların arasında kalması ge­reken aralık kavramı, okunaklı, iş­lek, güzel yazma alışkanlığı kazandı­rılır. Bu durum, gittikçe geliştirilen daha başka iyi alışkanlıklar yönün­de devam ettirilir.

Okulda alfabeyi söken, okuma-yazmayı öğrenen, yazı öğrenimine de başlayan küçük bir çocuk evde, aile çevresinde belli bir ölçüde bu konu­da yardım görmelidir. Ancak, ana- babanın bu konuda çok dikkatli ol­maları, daha başlangıç devresinde bulunan yavruyu, okul ve öğretmen havasının dışında yanıltmamaya çok dikkat etmeleri gerekir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir