Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Albümin Nedir? Hangi hastalıklarda Albümin Çıkar?

Albümin Nedir? Hangi hastalıklarda Albümin Çıkar?

admin admin -
35 0

Bitkilerin, insanların, hayvanların dokularında, sıvılarında bulunan bir maddedir; içinde karbon, oksijen, hidrojen, azot, kükürt vardır. En iyi örneği yumurta akıdır.

Normal bir insanın idrarında al­bümin çıkmaz. Albümin kanda bu­lunur, ancak bazı hastalıklar, bozukluklar sırasında idrara geçer.

Albümün Nasıl Belli Olur?

İdrarda albümin aramak için de­ğişik usuller vardır, bu araştırma an­cak laboratuvarlarda yapılmalıdır. Yalnız, evde de pratik olarak albümine bakmak mümkündür: Bir de­ney tüpüne idrar konur, üst kısmı kaynayıncaya kadar ısıtılır. İdrarda albümin varsa kaynatılan kısımda bir bulanıklık olur. Ancak, böyle bir bulanıklığı idrardaki fosfatlar da verebileceğinden %3’lük asetik asit (sirke) damlatılınca bulanıklık kaybolmazsa idrarda albümin qlduğü an­laşılır.

Albümin Hangi Hastalıklarda Görülür

Bir kimsenin idrarında albümin çıkınca şu hastalıklar düşünülmeli­dir: Böbrek hastalıkları, kalb yetmez­liği, böbrekte dolaşım bozuklukları. Böbrek hastalıklarından nefritlerde, nefrozda idrara albümin geçer. Böb­rek kistlerinde, urlarında, iltihapla­rında, böbrek taşında, böbrek vere­minde de az çok albümin çıktığı olur.

Kızıl, difteri, bademcik iltihabı, yılancık, akciğer veremi, sıtma, di­zanteri gibi hastalıklarda da idrarda albümin görülürse de bu zararsız­dır, çok defa ateşin düşmesiyle kay­bolur. Yalnız, durumun dikkatle ta­kip edilmesi gerekir.

Büyük darbeler, kazalar, ezilmeler, yanıklar, şoklar, karın ameliyatları, vücuttan fazla su kayıpları, civa ze­hirlenmesi de albümine yol açabilir. Ayrıca, idrar akımını zorlaştıran se­bepler, karbonmonoksit zehirlenme­si, basedov hastalığı, şeker koması, lösemi, beyin kanamaları, akciğer ödemi, kurşun zehirlenmesi, barsak parazitleri, hatta fazla ayakta dur­ma idrarda albümin çıkmasına yol açabilir.

Gebelikte Albümin

Gebelik sırasında da değişik sebep­lerden dolayı idrarda albümin çı­kar. Basit şekilde olanı bir zarar doğurmaz, doğumdan sonra kaybo­lur. Gebelik zehirlenmesinde (gebe­lik toksikozu), gebelikte başlıyan nefritte ise bu durum önemle tedavi edilmelidir.

Not: Gebelik sırasında da çeşitli sebeplerden ötürü idrarda albümin çıkar, bu albü­min doğumdan sonra kaybolur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir