Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Aile Hastalıkları Neden Meydana Geliyor?

Aile Hastalıkları Neden Meydana Geliyor?

admin admin -
26 0

Bir ailenin birçok üyesinde, o ailenin özelliği gibi ortaya çıkan birtakım hastalıklar, sakatlıklar, yapı bozuklukları, organ eksikli­ği gibi durumlar olur. Bunlara aile hastalıkları denir.

Aile Hastalıkları

Bunlardan kimisi — eveğen (hâd) romatizma, besin eksikliği, beslenme bozukluğu gibi — o kimselerin bugünkü yaşayış şartların­dan ileri gelir; kimisi de kalıtım (veraset) ile ilgilidir: Kanın yapısıyle ilgili kusurlar, deriye renk veren boyaların yerleşirle bozuk­luklarından ileri gelen albinizm (akşarlik), el ayası, ayak altı keratozlan gibi.

Akraba Evlilikleri

Gene kalıtım (soyaçekim) yolu halk diliyle akraba evliliği ile ailenin eski kuşaklarından gel­me birtakım hastalıklar, sakat­lıklar da vardır ki, alkolizmin, frenginin yol açtığı sakatlıklar bunların başlıcalarıdır. Şeker hastalığı, daha başka hormon bo­zuklukları, damar sertliği (iper- tansiyon) gibi birtakım hastalık­ların da aile hastalığı sayılabilecek örneklerine de oldukça sık rastlanır.

Aile hastalıklarının evlenme yo­lu ile yeni kuşaklara yayılması evlenecek kimselerin bu bakım­dan önceden muayeneden geçirilmesiyle bir dereceye kadar önle­nebilir.

Cinsi Eğitim ve Üreme

Bir aile içinde yaşayanların edinmesi gereken bilgiler arasın­da cinsî hayatla ilgili sorunlar daha büyük bir önem taşır; ne yazık ki şimdiye kadar bunların üzerinde pek durulmamıştır. Çocuklara, gençlere verilecek eğitim arasın­da bu konu henüz pek az ülkede yer almış bulunuyor.

Aile büyükleri bu konudaki bil­gileri doğru olarak öğrenebilmek için aile doktorlarına, yetkili uzmanlara başvurmalıdırlar.

Üremeyi bir düzen altına almak, çocuk sayısını buna göre ayarla­mak da bugünkü toplumların bü­yük önem verdikleri bir konu ol­muştur. Bu konu bizde de plânlama çerçevesi içine alınmış, böylece çocuk sayısının artmasını ön­lemek aile sağlığının gerekli bir bütünü olmuştur.

Ekonomistler, bir kısım sosyo­loglar yeryüzündeki nüfus artışı­nı dünyanın yarını bakımından önlemek gerektiğini düşünüyor­lar. Nüfus artışının getireceği teh­likeleri bizim yurdumuz için şimdilik tartışma dışı bıraksak bile, her aileye bakabileceği kadar ço­cukla yetinme hakkını tanımayı insan hak ve hürriyetlerine uygun bulmamız gerekir.

Bu bakımdan, kadına gebe ka­labileceği günleri öğretmekten başlayarak, dilerse gebeliği önleyecek araçlara, ilâçlara kadar ona birçok bilgileri edinmesine yar­dım edilebilir. Aile doktorlarının, aile plânlamasında çalışan görev­lilerin bu yoldaki yardımları, ana-babanın buna göre gerekli tedbir­leri almaları hiç şüphesiz aile sağ­lık ve mutluluğunda büyük rol oynayacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir