Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Hangi Ağrı Kesici İlaçları Kullanmalı?

Hangi Ağrı Kesici İlaçları Kullanmalı?

admin admin -
25 0

Ağrı çeken kimsenin karşısında ilk yapılacak iş, şüphesiz, ağrıyı dindir­mektir. Yalnız, ağrıya sebep olan olayı iyice anlamadan böyle bir yola gitmek de doğru değildir. Ağrıların ortadan kalkması bazan teşhisi güç­leştirir, çok ciddî olayların gizlen­mesine yol açar. Bundan dolayı, ba­sit olaylar bir yana, hekime baş vur­mak en doğru harekettir.

Ağrı duyumu insandan insana de­ğişir; aynı olay çeşitli kimselerde değişik şiddette ağrıya yol açar. Dik­kati başka bir noktaya çekmekle, tel­kinle birçok şiddetli sancının geçti­ği görülmüştür. Bazan da, meselâ kalb enfarktüsünde, safra kesesi san­cılarında, en kuvvetli ağrı dindirici ilâçlar etkisiz kalabilir.

Aspirin iyi bir ağrı kesicidir. Ro­matizma ağrılarına, baş ağrılarına, kas ağrılarına, şiddetli olmayan da­ha birçok ağrılara iyi gelir. Piramidon da aspirin kadar etkili bir ağrı ilacıdır. Bunlar aynı zamanda bol ter­lemeyle ateşi de düşürürler.

Afyon ve afyondan çıkan alkaloitler kuvvetli ağrı kesicidirler. Bunla­rın en etkilisi morfindir. Morfin en şiddetli ağrıları bile keser. Yalnız, çe­şitli mahzurları vardır (Bk. Afyon), onun için hekimin müsaadesi olma­dan morfin asla kullanılmamalıdır. Son yıllarda morfine denk sentetik ilâçlar ağrı kesici olarak kullanıl­maktadır.

Cibalgine, Spasmo cibalgine, Novalgine tablet ve ampulleri de ağrı dindirici olarak çok önemli ilâçlar­dır. Yüksek miktarda verilen Bu vi­tamininin de ağrıyı dindirici etkisi vardır.

Ağrıyı kesmek için sıcak, soğuk tatbikat da yapılır; yalnız, bu şekil­de bir tatbikat için de önce ağrının sebebi belli olmalıdır; yoksa, fena sonuçlar alınabilir.

İlâçla dindirilemeyen ağrılarda ba­zen cerrahi müdahalede bulunmak gerekir…

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir