Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. BALGAMIN ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAKİ ANLAMI NEDİR? BALGAMDA KAN BULUNMASININ ANLAMI

BALGAMIN ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDAKİ ANLAMI NEDİR? BALGAMDA KAN BULUNMASININ ANLAMI

admin admin -
26 0

BALGAM

Solunum yollarındaki İltihaplar­dan ileri gelen, öksü­rükle dışarı atılan sümüksü bir mad­dedir. Öksürük, bu bakımdan, bal­gamı atmaya yarayan bir tepkidir; pek küçük çocuklarda bu tepki he­nüz tam olmadığı için, öksüremezler, balgamı kusarak dışarı çıka­rırlar.

Balgam dokulardan sızan salgıla­rın, kan suyunun, hücrelerin, çok defa da mikropların karışımından ibarettir.

Çeşitli hastalıklarda, bir hastalı­ğın gidişi sırasında balgamın şekli, kıvamı, rengi, görünüşü değişiklik­ler gösterir; sulu, sümük gibi, cera­hatli, köpüklü, kanlı, yapışkan olan­ları; rengi beyaz, yeşil, sarı, esmer olanları vardır.

Çeşitli Hastalıklarda Balgamın Anlamı

Bronşitte — Kuru bir öksürükten sonra bol sümüklü, cerahatli bir bal­gam çıkmaya başlar. Süreğen (müz­min) bronşitlerde balgam hele sa­bahları boldur. Hastalık ilerledikçe balgam çıkarmak güçleşir

 

Veremde — Önceleri kuru bir ök­sürük vardır, bir süre sonra balgam çıkmaya başlar. Başlangıçta sümük gibidir. Dikkat edilirse içinde yeşilimtrak saf cerahat tanecikleri gö­rülür. Bu taneciklerden bir kısım alınıp boyandıktan sonra mikros­kopta bakılırsa verem mikropları (Koch basüleri) görülür. Balgam gittikçe cerahatli bir görünüş alır, koyulaşır. Zaman zaman balgamın üzerinde kan geldiği de olur.

Zatürreede — ilk günlerde, alyu­varlar damarlardan dışarı sızdığın­dan balgam pas rengindedir. Çok yapışkandır. Daha sonra bol miktar­da cerahatli balgam gelir.

 

Akciğer Enfarktüsünde — Bir kalp veya damar hastasında, yeni ameliyat geçirmiş bir kimsede şid­detli göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile birlikte kanlı balgam gelirse, akci­ğerde kan pıhtısıyla bir damarın tı­kandığı, yani akciğer enfarktüsü ol­duğu akla gelmelidir.

 

Akciğer Kanserinde — Çoğunluk­la yaşlı kimselerde devamlı balgam gelmesi kanseri düşündürür. Bal­gam bazan kanlıdır.

 

   Bronşektazide  — Bronşların ge­nişlemesi ve iltihabiyle meydana ge­len bu hastalıkta bol, kokulu balgam vardır. Hele sabahları çok balgam çıkar. Hastalık ilerledikçe balgam artar, gittikçe daha pis kokar. Has­tanın göğsünü yana, öne eğmesiyle daha çok balgam çıkar. Günde bir­kaç yüz santimetre küpü bulan bal­gam bir cam kadehte bir süre bıra­kılırsa tabakalara ayrıldığı görülür: Üstte köpük, onun altında sümüklü kısım, en dipte ise bir miktar cera­hat toplanır.

 

Akciğer Apsesinde — Bu hastalık­ta da balgam bol, pis kokulu, cera­hatlidir. İçinde mikroplar vardır. Balgam o kadar çok olur ki, hasta bazen kusar gibi çıkarır.

 

Akciğer Ödeminde — Bol köpük­lü ve sulu bir balgam vardır. Rengi bazen pembedir.

 

Bütün bunlardan başka bazı ateş­li hastalıklar arasında, gripte, üşüt­melerde de geçici olarak öksürükle balgam çıktığı olur.

Ayrıca sigara içenlerde soluk bo­rularının irkilmesi sonucu balgam çıkabilir.

Devamlı balgam çıkaran kimseler bunun sebebini araştırmalı, tedavi çarelerini aramalıdırlar. Bir süre önem verilmeyen böyle bir hal çok ciddi bir hastalığın habercisi ola­bilir. Dikkat Edilecek Noktalar

Balgamda, hangi hastalıktan ileri geliyorsa o hastalığın mikropları bulunur. Bundan dolayı zatürree, grip, kızamık, kabakulak, verem gi­bi hastalıkların mikropları bu has­talıklara uğramış kimselerin balgamlarıyla çevreye bulaşır; hele ve­remli hastalar, çok defa, gezip dola­şabildikleri için, öksürerek, tüküre­rek balgamlarını saçarlarsa hastalı­ğın yayılmasına yol açarlar. Bunun için veremlilerin tükürmelerini Ön­lemek, balgamlarını tükürük hokkası denilen özel kaplara tükürmelerini sağlamak, sonra bunları dezenfekte etmek veremle savaşta gözetilecek en önemli noktaların başında gelir.

Hastaların yanında bir tükürük hokkası bulunmalıdır. Balgamlı mendiller, çamaşırlar, 1 litre suya bir çorba kaşığı tuz katılarak hazırla­nan tuzlu suda bir müddet bırakıl­dıktan sonra iyice kaynatılarak, bol sabunla yıkanmalıdır. Bu gibi du­rumlarda temizliğe büyük önem vermek gerekir.

Tükürük hokkaları lizol, likroform, dettol, desogen, zefirol gibi dezen­fektan (mikrop öldürücü) maddeler kullanılarak mikropsuz hale getiril­melidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir