Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. SOBA NEDİR? NASIL BİR ALETTİR? VE SOBALAR NASIL KURULUR NASIL YAKILIR?

SOBA NEDİR? NASIL BİR ALETTİR? VE SOBALAR NASIL KURULUR NASIL YAKILIR?

admin admin -
7 0

Sobalarda tıpkı iskemle ve koltuklar gibi Ev’in ta­mamlayıcısıdır. Isınmamıza, rahat oturmamıza, çalışmamı­za, uyumamıza yardımcı olurlar. Bir ev ne kadar iyi yapı­lırsa yapılsın, dış – iç suhunet farkı arttıkça, pencerelerden, kapı aralarından soğuk sızar, iyi malzemeyle yapılmamış veya düşünülmemiş evlerin duvarları da soğuk kaynağı­dır.

 

Sobaların Görevi

Sobaların asıl ödevi, dışarıdan, sızan bu soğuk havayı ısıtmaktır. Bu yüzden kaloriferli binalarda radyatörler pen­cere önlerine yerleştirilir. Odun, kömür ve gaz sobalarını böyle pencere önüne kurmak, gerek baca, gerek görünüş bakımından mümkün değildir. Ama mümkün mertebe so­ğuk bölgeye yaklaştırmalıdır. Sobalar hiçbir zaman oda­larda kuytu köşelere kurulmaz. Soba her tarafı rahat gör­meli, ısıyı her yana rahatça saçabilmelidir. Önü hiçbir şekilde, hiçbir mobilya ile örtülmemelidir. Soba her yanından rahat hava alabilmelidir. Soba borula­rının uzunluğu, kısalığı hakkında değişik fikirler yürütülür. Bazıları uzun boru tavsiye eder. Bazıları en yakın yol­dan yanmış gaz dumanının bacaya verilmesi taraftarıdır. Her şey sobanın cinsine bağlıdır. Eğer soba yakıtı tam mâ­nasıyla yakabiliyorsa, alev soba içinde dolaşıyor, bütün ha­raretini sobada bırakıyorsa, gazın en yakın yoldan dışarı atılması tabii yararlıdır.

Sobalar nasıl aletlerdir?

Yakıt alevini uzun bırakan sobaların soba boruları çok sıcak olur. Boru hemen bacaya verilecek olursa, pis gazlar­la beraber ısı da kaybedilir, boşuna yakıt sarfedilir. En iyisi sobanızı alırken verecekleri talimata uymaktır.

Uzun boru kullanacağınız zaman, boruların birbirine iyi geçmelerine dikkat etmeli, boruları tel ve ayaklarla çok sıkı tespit etmeli ve en ufak gaz sızıltısına meydan verme­melisiniz.

Sobalardan çıkan zehirli gazların hiç merhameti yok­tur. En ufak ihmalde odaya yayılır. Bin basitinden baş ağrı­tır. Hatta büyük felâketlere bile sebep olabilir. Sobanın yan­lış yere konması nihayet kesenize zarar verir. Ama borular­da yapılacak ihmali hayatınızla ödersiniz. Kış aylarında ü- rekli baş ağrılarından şikâyet edenlerin çoğu, sebebi soba borularında aramalıdırlar.

 

Borusuz gaz sobası kullanmayınız. Yakıtı ne olursa ol­sun. İster koku yapsın, ister yapmasın bütün yakıtlar, yanarken havanın oksijenini azaltırlar.

 

Oksijen nedir? Sobalı evde nasıl alırız?

Oksijen nefes almamıza, yaşamamıza yarayan gazdır. Azlığı baş ağrısı; bayılma, ölüme sebep olabilir. Soba borulu olduğu takdirde, bacadan çıkan kadar, temiz, bol oksi­jenli hava içeri gireceğinden bu tehlike yoktur. Siz, her yeri kapasanız da soba kendine gereken havayı aralıklardan çeker.

Sobanızı kapı ve pencere doğramalarına, kumaşlara çok yaklaştırmayınız. Değmese bile savurur. Çok kızan yanıcı kısımlar kendiliğinden alev alır. Gaz sobalarının bile altına yanmaz malzemeden bir altlık koyunuz. Bu altlık, sobanın tabanı yakmasına ve kavurmasına engel olur.

Sobalar ağır eşyalardır. Ev içinde bir yerden bir yere nakli güçtür. Ekseriya tutulacak yeri yoktur. Soba naklin­de şu kolaylığı deneyebilirsiniz.

 

Bilhassa yeni evlerde, döşeme kaplaması, çimento karo, parke, muşamba veya sonu ey ve fleksle biten polivinil klo­rur (PVC) yer kaplamalarıdır. Bunların hepsi kaygandır. Cilâlanır ve kaygan yapılabilir. Soba bu döşemeler üzerin­de yer değiştirecekse şu işlemleri yapınız:

 

Soba taşıma işlemi nasıl yapılır?

1   — Sobayı kaldırabilecek kalınlıkta takriben iki met­re uzunluğunda bir halat ve eski battaniye gibi kalın yün­lü bulunuz.

2   — İpi sobanın, bir kenarının altından geçirerek ha­fif kaldırınız. Bu sırada yardımcınız, kaldırdığınız kısmın al­tına eski battaniyeyi birkaç kat edip yerleştirsin.

3 — Bırakın ipi. Bu sefer sobanın öteki tarafından kal­dırın. Hafif hafif çekmeye başlayın. Altında yün olan ayak cilâlı döşeme üzerinde kayacak ve soba istediğiniz yere, bü­yük güç sarfetmeden gidecektir.

Bu işi yavaş yavaş dinlenerek yapabilirsiniz.

 

Soba için tarif ettiğimiz bu taşıma işi, bütün öteki ağır işleriniz için de geçerlidir.

Soba borusu nasıl temizlenir?

Soba boruları bakım ister. Dışarıdan her yıl boyaya­rak, dış paslanmayı önleyiniz. Her bahar sökünüz Kurumunu (siyah toz) silkiniz.

 

Hatta yakarak boru içinde kurum kalmamasına dikkat ediniz. Yaz boyunca boru içinde kalan kurum, hava­nın rutubetini çeker ve boruyu içten çürütür.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir