Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Bankalar ve Borç Para Alımı

Bankalar ve Borç Para Alımı

admin admin -
24 0

Bankaların en önemli işlerinden birinin borç para vermek olduğunu söylemiştik. Bazı bankalar mücev­her vs. gibi menkul (taşınabilir), ya da gayrimenkul (taşınamaz) şeyleri rehin kabul ederek uzun vadeli borç verirler. Ziraat Bankası gayrimenkul malları teminat olarak kabul eden, uzun vadeli borç para veren bir bankamızdır.bankalar

Paraya ihtiyacımız olunca bankaya müracaat edip eşyamızın, malımızın değerini takdir ettirdik­ten sonra, gerekli muameleleri yap­tırarak isetediğimiz parayı alabili­riz. Ancak, bankaya olan borcu, bor­cun faizlerini zamanında ödemek ge­rekir; yoksa, banka rehin bırakılan menkul, gayrimenkul eşyayı satarak alacağını elde etme yoluna gidebilir.

Bankaların para verme işindeki asıl faydası ticari kredi alanındadır. Kredi, bankaların giriştiği çeşitli iş­lerin başında gelir. Krediler, isteyenin işine, durumuna göre, ya kısa, ya da uzun vadeli olabilir.

Bankaların işi yalnız para alıp vermek değildir. Bankaların gördü­ğü daha başka işler de vardır ki bun­ları şöyle sıralayabiliriz: Kambiyo muameleleri yapmak (yabancı para­larını alıp satmak), içeriye, dışarıya para gönderme işlerini üzerine al­mak, ticari senetleri iskonto etmek, esham ve tahvilâta karşılık avans vermek, emtia (mal) üzerine avans açmak, kefalet mektupları vermek, müşterileri namına senet tahsil et­mek, şirketlerin sermayesine katıl­mak.

Kiralık Kasalar: Banka merkez­lerinde kiralık sabit kasalar vardır. Bunlar her türlü tehlikeye karşı ko­runmuş emin yerlerdir. Bu kasalar özel bir bölümde bulunur. Kiralık kasalar dairesinde özel küçük kasa­lar vardır. İsteyen bir kimse bunlar­dan birini kiralayarak, değerli mü­cevherlerini, evrakını burada saklayabilir.

bankadan borç para nasıl alınır

Soru ve Görüşleriniz İçin Lütfen Aşağıya Yorum Bırakın..

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir