Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Tıbbi Masajlar Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Etkili

Tıbbi Masajlar Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Etkili

admin admin -
7 0

Deride: Derialtı yağ dokusunda romatizmayı andırır ağrılar yapan, karın derisi altında olduğu zaman da iç organlara ait bir hastalıktan geliyormuş hissini bırakan ağrılı sertlikler meydana gelebilir. Hele orta yaşlı kadınlarda görülen, sellülit denen bu ağrılı şişlere, sertlikle­re masajın tedavi bakımından bü­yük faydası dokunur. Önce bu bölgeye kalp yönüne doğ­ru, kan dolaşımım hızlandırmak için yüzeyden basınç yapılır, sonra de­rin basınç hareketlerine geçilir. Da­ha sonra, yoğurma hareketiyle, bu sertlikler yumuşatılmaya çalışılır. İyice dağıtıldıktan sonra da kan da­marları yönünde kayıcı basınç ha­reketleri yapılır.

Kaslarda: Çarpma, vurma, üşüt­me sonucu kaslarda sertlikler, ağrı­lar meydana gelir. Bu arada beldeki kasların ağrılı sertleşmelerine lûmbago denir. Lûmbagosu olan bir has­ta yüzükoyun yatırılarak kamının al­tına bir yastık konur, böylece sırt, bel kasları gevşetilir. Ondan sonra sırta, bele basınç hareketleri yapılır. Sonra her iki el bele konarak de­rin kayıcı basınç hareketine, deriyi kaydırma hareketlerine başlanır. Daha başka kaslara ait hastalıklar­da da önce basınç hareketi, sonra kayıcı, kaydırıcı hareketler yapılır. Böylece, ağrıyı gidermeye, kan do­laşımını hızlandırarak sertleşmiş kasları yumuşatmaya çalışılır. Bü­tün masaj 15-20 dakikayı geçmeme­lidir.

Felçlerde: Felç başlangıcında felce uğrayan kas toplulukları yu­muşaktır, bu devrede kan dolaşımı­nı artıracak, kasları toplayacak ma­sajlar yapılır. Önce yüzeyden kayıcı sonra derin kayıcı basınç hareket­leri uygulanır. Bir süre sonra felçli kaslarda bir kasılma meydana gelir; bu devrede felçli kasların karşıtı olan kaslara kuvvetlendirici masaj yapılır. Bunda önce kayıcı basınç hareketleri, sonra vurma hareket­leri uygulanır; böylece kasılmış olan felçli kasların organı kendilerinden yana çekmesi bir dereceye kadar ön­lenmiş olur.

Çocuk Felci hastalığında felce uğrayan kolda, bacakta, beslenme bozukluğundan ileri gelen bir incel­mede, morarma da vardır. Uzun sü­ren bu hastalıkta kasları iş görür hale getirmek, beslemek gerekir. Bugün yapılmakta olan elektrik te­davisinin, derin basınçlı su tedavisi­nin yanında masaj da önemini kay­betmemiştir. Bu masajda amaç felç­li yanın kan akımını hızlandırarak soğumasını, incelmesini önlemek, hareketten yoksun kalmış kasları tespit ettikten sonra bunları çalışır hale getirip erimelerini, küçülmele­rini önlemektir. Kuru ısıtılmış kum, tuz, sıcak havlu felçli yanın kan do­laşımını sağlar. Sıcak banyolar da kan dolaşımını artırır. Yüzeyden kayıcı basınç hareketleriyle, çok ha­fif vurucu hareketlerle yapılan ma­sajlar da kan dolaşımım düzene koyar.

Kas kuvvetlendirilmesine gelince hafif bir kayıcı basınç hareketin­den sonra, daha çok felçli kaslar üzerine derin kayıcı basınç hareke­ti, yoğurma hareketi yapılır. Ondan sonra vurma hareketine geçilir. Vur­ma hareketi 2-3 dakika, öteki hare­ketler 5-10 dakika yapılmalıdır. Son olarak 1-2 dakikalık yüzeyden kayıcı basınç hareketi yapmak da fayda­lı olur.

Çocuklar masajdan korkabilirler. Bunun için önce, elden geldiği kadar az ağrılı, hafif masaj hareketlerini yapmalı, alıştıktan sonra öteki kuv­vetli hareketlere geçmelidir. Hasta­lık uzun sürdüğünden sabırlı, mun­tazam tedavi şarttır, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalıdır.

Eklem Romatizmalarında: Şiş­miş, ağrılı eklemlerde masaj yap­mak doğru değildir. Bütün belirti­ler geçtikten sonra, ağrı uyandırmayacak şekilde, eklem çevresindeki kas uzantılarına, eklem bağlantıla­rına kayıcı basınç, deriyi kaydırıcı hareketler yapılır. Eklemin hareke­tini yerine getirebilmek için aktif ve pasif hareketlere geçilir. Bu za­mana kadar eklemi hareket ettire­cek kaslarda da bir gerileme mey­dana geldiğinden yukarıda kasları kuvvetlendirici mafsal hareketleri­nin de yapılması uygun olur.

Varislerde: Varislerin tedavi­sinde masaj önemli bir rol oyna­mazsa da bacaktaki şişliklerin gide­rilmesini sağlar. Bunun için de ba­cak aşağıdan yukarıya fazla acı ver­memek şartıyla, gerek yüzeyden, ge­rek derin kayıcı basınç hareketleri yapılır.

Masaj bilgili ellerde iyi tatbik edil­diği zaman vücut için faydalı bir ha­rekettir. Elle yapılacak masajları daima aletle yapılacak masajlara tercih etmelidir. Hiçbir zaman da aşırı, lüzumsuz hareketlerde bulunulmamalıdır. Sıcaklık sinirleri, kasları gevşete­ceği için, sıcak banyoda, hamamda masaj, çok daha etkilidir. Romatiz­ma gibi masaj isteyen tedavilerde bu iş çoğunlukla sıcak yardımıyla yapılır.

Kuru masaj da, kolonya gibi şey­lerle yapılan masaj kadar faydalıdır. Bazı masajcıların çalışmaları sıra­sında vazelin, talk kullanmaları el hareketlerini kolaylaştırmaktan baş­ka bir maksada dayanmaz. Bazı ma­kyaj kremleri ile yüze ellere masaj yapılırsa da bu, o yere kremi iyice içirmek içindir. Makyajlı masajın etkileri böylece birleştirilmiş olur. Sırf masaja ihtiyacı olanlar için bu­nu yaparken krem, pudra gibi yar­dımcı malzemeler kullanılmasına lü­zum yoktur, bu gibi hallerde kuru masaj kâfi gelir.

tıbbi, masaj, tıbbi masaj nasıl yapılır, tıbbi masaj nerelere yapılır, tıbbi masaj yaparken, tıbi masajı nereler yaparız, tıbbi masajda dikkat edilmesi gerekenler, masaj çeşitleri

Soru ve Görüşleriniz İçin Lütfen Aşağıya Yorumunuzu Bırakın

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir