Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. KULELİ OLAYININ TÜRKİYE TARİHİNDE İLK SİYASİ GİRİŞİM OLDUĞUNU BİLİYORMUYDUNUZ?

KULELİ OLAYININ TÜRKİYE TARİHİNDE İLK SİYASİ GİRİŞİM OLDUĞUNU BİLİYORMUYDUNUZ?

admin admin -
67 0

Kuleli Olayı nasıl gerçekleşti?

Askeri alanda başlayan ve daha sonra giderek di­ğer alanlara yayılan Batılılaşma çabaları sonucu meydana gelen ortamda; ulusçuluk hareketlerinin gelişmeye başlaması, Hıristiyanların bağımsızlık is­teği ile hareket etmeleri ve bu uğurda Batı ülkele­rinden her türlü desteği görmeleri, Türklerin Müslümanlar dışındaki vatandaşlarla hukuk alanında eşit olmayı hazmedememeleri ve dinsel düzenin ya­nındaki Batı kurallarını benimseyememeleri, dev­letin yapısının dinsel olarak kalması, Batının eko­nomik sömürücülüğünden kurtulamaması, Tanzimat’tan beklenen sonuçların doğmasını önlemiştir. Tanzimat çabalarının başarısızlığa uğraması, içle­rinde askerlerin de yer aldığı aydınlan yeni çözüm yolları aramaya yöneltmiştir. Mutlakiyeti yıkarak meşrutiyet yönetimini kurma fikri giderek artan miktarda taraftar bulmaya başlamıştır.

hayatpedi

Bunlar, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Bab-ı Ali’yi basarak Abdülmecit’i devirmeyi ve ülkedeki düzeni değiştirmeyi düşünmüşlerdir. Ancak düşün­celeri eyleme dönüşmemiş; haber alınması üzerine komploya katılanlar tutuklanmış veya Avrupa’ya kaçmışlardır. Medrese öğrencileri, küçük memur­lar, subaylar, askerler, silahhane memurları ve müslüman din adamlarından oluşan komplocular, Çengelköy’deki Kuleli kışlalarında tutuklu oldukları için, bu olay Türk tarihine “Kuleli Olayı” olarak geçmiştir. Bu olay, Türk tarihinde önceden düzen­lenmiş ilk siyasi çıkış olup; meşrutiyet hareketi öncesinde askerlerin karıştığı dikkate değer siyasi olaylardan biri olarak görülebilir. Bu olaydan da anlaşılacağı gibi, Abdülmecit döneminde Batı ile temaslar, Batı yaşayış tarzına özenmeler ve nihayet batı usulü eğitim sonucu, kişi hak ve hürriyetleri sorununu çözmeye çalışanların sayısı artmış ve bu eğitim ordu içinde giderek daha çok taraftar bul­maya başlamıştır. Artık sadece gerilemekte olan devletin kalkınma yolları değil; aynı zamanda kişi hak ve hürriyetlerinin gerçekleştirilip teminat altı­na alınması da aydınların çabalarına konu olmaya başlamıştır.

Dr. O. Metin Öztürk

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir