Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. BADEMCİKLER NE ZAMAN ALINMALI? BADEMCİKLER HAKKINDA ÖZ BİLGİ

BADEMCİKLER NE ZAMAN ALINMALI? BADEMCİKLER HAKKINDA ÖZ BİLGİ

admin admin -
8 0

Bademcikler, ağız boşluğunun arkasında, boğaza yakın, sağda, solda birer küçük organdır; bunlara, biçimleri bade­mi andırdığı için, bu ad verilmiştir. Bademcikler lenf bezi doku­sunda olup yükseklikleri 2 – 2,5, genişlikleri 1,5 santim kadardır. Bu küçücük organlar vücudumuz için çok yararlı bir iş görürler; mikroplara karşı ilk savunma hattımız sayılabilirler:

hayatpedi bademcik Tonsils=bademcikler

Ağız boşluğu mikropların vücuda girdiği başlıca kapılardan biridir, iş­te bu kapıda bademcikler birer nöbetçi gibi beklerler. Mikroplar bo­ğazdan aşağı vücuda girmek ister­lerken bademcikler, onları tutarlar, ilerlemelerini önlemek için savaşa girişirler. Bu savaş sırasında badem­cikler bazen iltihaplanır. Buna ba­demcik iltihabı (anjin, tonsüit) de­nir.

 

Bademciklerin iltihaplanması, ço­ğunlukla, streptokok cinsi mikrop­lardan ileri gelir. Fena hava şartla­rı ile karşılaşma, kalabalık, tozlu yer­lerde bulunma, üşütme, yorgunluk gibi çeşitli sebepler bademciklerin iltihaplanmasını kolaylaştırır, anji­nin ortaya çıkmasına yol açar. Bazı kimselerde mikroplar boğaz boşlu­ğunda yerleştiği halde hiçbir belirti göstermez; böylece, sağlam mikrop taşıyıcılar (portörler) meydana gelir.

Bademcikler Ne Zaman Alınmalı

Mikropları vücuda girerken dur­durmak, böylece birçok hastalıkları önlemek bakımından bademciklerin büyük faydası olduğunu görüyoruz. Bunun için, ufak bir iltihap karşısın­da bunları ameliyatla aldırmak dü­şünülmemelidir. Ancak, zamanla bademcikler bir mikrop yuvası haline gelebilir. Sık-sık tekrarlayan bademcik iltihapları üst solunum yollarında hastalıklara, soluk alma güçlüklerine yol açar. Bu­run çoğunlukla tıkanır, çocuklar ge­ce rahatsız uyur, horlarlar. Bu hal okul çocuklarının çalışmalarına, ba­şarılarına bile engel olur, başarıla­rında gerileme görülebilir. Ayrıca beden gelişmesi de yavaşlar; işitme güçlükleri, kulak ağrıları olabilir. Anjinin nefrit böbrek iltihabı, roma­tizma gibi daha başka hastalıklara yol açması da dikkate alınarak bu duruma gelmiş bir hastada badem­ciklerin çıkarılması gerekir.

Bademcikler çocuklarda daha bü­yüktür, gittikçe küçülür. 10 yaşından sonra, öteki lenf bezleri gibi badem­ciklerde de bir körelme (dumura uğ­rama) olur. Yalnız, yukarıda anlatı­lan güçlükler, tehlikeler baş göste­rince bademciklerin çıkarılması şart olur. Hasta doktorun verdiği böyle bir ka­rarı uygulamaktan korkmamalıdır.

Bademcik ameliyatı oldukça ko­lay, kısa süren bir cerrahi müdaha­ledir. Ameliyat olacak bir kimsenin 1-2 gün hastanede yatması uygundur. Böylece, ameliyat sonu ortaya çıka­bilecek kanamalar, ya da daha baş­ka bozukluklar için tedbir alınması, icabında hemen tedaviye geçilebilmesi için imkân sağlamış olur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir