Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Kadınlarda Aybaşı Kanaması ve Adet Kesilmesi

Kadınlarda Aybaşı Kanaması ve Adet Kesilmesi

admin admin -
26 0

Adet kesilmesi, kadınlarda 4 haftada bir normal şartlarda gerçekleşmesi gereken adet kanaması, bazı psikolojik ve fiziksel nedenlerle adet kesilmesi meydana gelebilir. Bu durumda normalde en az 2 gün ve en fazla 10 gün süren kanama, kısa sürmesi veya bu sürelerden uzun sürmesi durumunda doktora görünmek gerekmektedir.

Aybaşı kanaması ve adet kesilmesi

Kadınlarda, genel olarak dört haf­tada bir, rahimden kan gelmesi şek­linde kendini belli eden fizyolojik bir olaydır. Âdet görmek de denilen bu hal ergenleşen (bülûğ çağa eren) genç kız­larda belirli bir yaşta başlar.

Âdetin daha erken, ya da daha son­raki yaşlarda başlaması, kanamanın değişik şiddet ve sürede olması çe­şitli şartlara, sebeplere bağlıdır, ik­lim, beslenme durumu, yaşama şart­ları bu bakımdan hayli etkili olmak­tadır. Sıcak iklimlerde âdet görme çok erken yaşlarda başlayabiliyor. Bizde, çoğunlukla, 13-16 yaşları ara­sında başlar, 45-50 yaşlarında kesilir.  Adet kanamasinin birkac damla olup kesilmesi durumunda hekime görünmekte fayda vardır.

www.hayatpedi.com adet dönemiKadın vücudunda bu olayı düzenleyen hormonlardır (iç salgı bezleri). Yumurtalıktan salgılanan folikül hormonu aybaşı aralığının ilk yarı­sında rahim mukozasının gelişmesi­ni, yenilenmesini sağlar. İki aybaşı kanamasının aşağı yukarı ortasında yumurtalıkta hazırlanan, olgunla­şan yumurta, yuvasını çatlatarak çı­kar, fallop borusu (yumurtalıkla rahim arasındaki tüp)ten rahme doğru ilerler. Bu arada boşalan yu­murta yatağında lutein adı verilen başka bir hormon salgılanmaya baş­lar. Âdet aralığının ikinci yarısında bu hormonun da etkisiyle rahim mu­kozası tamamıyla olgun hale gelerek döllenecek yumurta için uygun bir yatak durumunu alır.

Yumurta erkek meni hayvancıklarıyla karşılaşıp döllenmişse rahimde bir yere tutunur, gelişmeye başlar; döllenmemişse ölür, artık gebelik için kalınlaşarak, kanla dolarak ha­zırlanmış rahim mukozası lüzumsuz hale geldiğinden gene hormonların etkisiyle dökülmeye, kanamaya ge­çer.

İşte böylece aybaşı kanaması de­diğimiz olay, her ay bir yumurtanın olgunlaşması, rahmin bu yumurtaya yataklık edecek duruma gelmesi, döllenmeyen yumurtayla birlikte ra­him iç zarının kanayarak dökülmesi şeklinde tekrar eder durur.

İki adet aralığı kadınların hepsin­de tam dört hafta değildir. 3-8 gün arasında erken gelmesi, gecikmesi normal sayılabilir.

www.hayatpedi.com adet dönem

İlk Belirtiler

Aybaşı kanamasından 1-2 gün ön­ce kadının durumunda bazı değişme­ler olur: Alt karın organlarında dol­gunluk hissi vardır. Bu kısımda kramp şeklinde ağrılar da olabilir. Çok defa ruhi değişmeler, yorgun­luk hali görülür.

Normal âdet kadınların çoğunda ağrısızdır. Rahim salgı bezlerinin fazla çalışması, rahim kanalının dar­lığı, rahim çarpıklıkları, küçük olu­şu gibi haller sancıları doğurabilir.

Bazen burunda, boğazda şişmeler, deride, mukozalarda akne, uçuk gibi değişmeler de aybaşı sırasında orta­ya çıkabilir.

Kadının bünye durumu, vejetatif sinir sistemi âdet zamanındaki de­ğişikliklerde büyük rol oynar. Sinir­lilik, dimağın çalışma kabiliyetinde azalma, isterik tezahürler bu ara­da sayılabilir.

Nelere Dikkat Etmeli?

Âdet zamanı dikkat edilmesi ge­rekli başlıca önemli noktalar temiz­lik, ruhça, bedence dinlenmedir. Ka­nama sırasında kullanılan bezler, bu­na benzer eşya iyice yıkanmalı, ütülenmeli, el temizliğine ayrıca özen göstermelidir. Aşırı beden hareket­lerinden kaçınmalı, o birkaç günü elden geldiği kadar sakin geçirme­ye bakmalıdır.

Ufak tefek ağrılar, huzursuzluklar her zaman kullanılmakta olan vermidon, aspirin gibi ağrı kesici hazır ilâçlarla önlenebilir. Aybaşı kanama­sında görülecek düzensizliklerde mu­hakkak doktora başvurmalıdır. Hor­monları, çeşitli ilâçları gelişi güzel kullanmak, bir gecikme halinde çe­şitli kötü müdahalelerde bulunmak son derece hatalıdır, çok defa tehli­keli durumlara yol açar.

45-50 yaşları arasında kadın vücu­dunda hormon değişiklikleri baş gös­terir. Âdetin başlamasında olduğu gibi, kesilme de birkaç yıl daha ön­ce, daha geç olabilir, iklim, yaşama şartları, kalıtım, bünye bu zaman üzerinde etkilidir.

Yumurtalık faaliyetinin kesilmesi çeşitli beden ve ruh değişikliklerine yol açar.

Genç kız olgunlaşırken bü­yüyen rahim âdetten kesilme zama­nında ufalmaya başlar, yağ dokusu çoğalır, mukoza incelir. Vajina do­kusu da kurur, kolay zedelenebilir hale gelir, daralır. Vücudun kalça, karın gibi bölgelerinde yağlanma ar­tar, deri buruşur, memede, uylukta gevşemeler, sarkmalar olur. Bazen, kılsız bölgelerde kılların çıktığı da görülür. Kadınlarda sakal çıkması bunlardan biridir.

Yumurtalığın çalışmaması vücut­taki bütün hormon dengesini az çok bozduğundan kadın üzerinde bazen şiddetli etkilere yol açabilir. Genel olarak, duyulan sıkıntı kadın ne ka­dar gençse o derece çoktur. Terle­me, baş ağrıları, kabızlık, çarpıntı, korku, uykusuzluk, tansiyon yüksel­mesi çok görülen belirtilerdendir.

Denebilir ki bütün organlar bu de­ğişmenin etkisi altındadır. Bazen sinirlilik ruhi değişmelere yol aça­bilecek kadar ileri olabilir. Seyrek de olsa cinsel münasebete karşı aşı­rı istek hali görülebilir.

Aybaşı kanaması değişik şekiller­de kesilir. Birdenbire kesilebildiği gibi, çok defa yavaş-yavaş, bazen bir­kaç yıl süren âdet aralıklarının dü­zensizlikleri, kanamanın şiddetinde­ki değişikliklerle sona erer. Bu yaş­larda başka sebeplerden, özellikle urlardan dolayı da kanama aksaray bakımlı escort düzensiz­likleri olabileceğinden doktora git­meyi ihmal etmemelidir. Kesilme be­lirtileri sanılan kanama aksaklıkla­rı kötü sonuçlar vermeden önlenme­li, sebebi araştırılmalıdır.

Âdetten kesilme zamanı hasta ile doktorun işbirliğiyle hemen hal­ledilebilir bir vakadır. İlâç ve çeşitli tedavi usul­leriyle birçok belirtiler hafifletilir, haramidere kapalı escort hatta tamamıyla yok edilebilir. Bura­da da mesele gelişigüzel müdahale­lerle değil, tıbbın gereklerini sabırla yerine getirmekle hallolur.

Adet Kesilmesi Aramanıza Yönelik Yardımcı Başlıklar

adetin yarıda kesilmesi, adetten kesilme, adetin 2 gün sonra kesilmesi, adetin az gelip kesilmesi, adetin ortasında adet kesilmesi, adet kesilmesi, ilk belirtiler, adetin belirtileri, adette kanama, adet kanı rengi, regl dönemi, regl olan kız ne yapmalı, ilkkez adet, ilkkez regl, adetin bir damla gelip kesilmesi, reglin birden kesilmesi, Adetten Kesilme, adet bağcılar sınırsız escort kanaması, adet kanaması nasıl olur, damla damla adet kanaması neden olur,bır kac damla adet gorme, kadinlarda aybasi, kadınlarda aybaşı, adet döneminde kesilme, adet kanamasinin durmasi ne olur, adet kanamasının kesilmesi, adet kesilmesi sebepleri, adetin kesilmesi

Soru ve görüşlerinizi eksik etmeyiniz…

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir