Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Kediler ve özellikleri

Kediler ve özellikleri

admin admin -
14 0

Kedinin Özellikleri

www.hayatpedi.com kedi

Kedinin birçok özellikleri vardır. Hareketliliği ve oyunculuğu bunla­rın başında gelir. Yürüyüşü son de­rece sessizdir. Çünkü yürürken, as­lında çok sert ve sivri olan tırnakla­rını pençesinin içine çeker. Bu tır­naklar, kınına girmiş bir silâh gibi­dir; lâzım olduğu zaman onları der­hal çıkarmakta tereddüt etmez. Çok çevik ve atik olan bu hayvanın gözle­ri de pek kuvvetli bir görme gücüne sahiptir. Ancak bu görme gücü ne ka­dar fazla olursa olsun, bazılarının zannettiği gibi, kedi karanlıkta da görebilme yeteneğine malik değildir. Ne var ki, birçok canlılar için görme­ye yaramayacak kadar az olan bir ışık, onların görebilmelerine yeter. Gözbebekleri en çok değişen canlılar­dan biri de kedidir. Işığın çok oldu­ğu sıralarda gözbebekleri bir çizgi haline gelir. Işığın azalmasıyla oran­tılı olarak bu çizgi genişleyip yuvar­laklaşır ve büyükçe bir daire şeklini alır.

Pembe ve ıslak burnunun iki yanın­da beşer onar sert ve uzun kıldan meydana gelmiş bıyıkları, kedilerin en önemli organlarından biridir. Ke­di; bıyıkları aracılığıyla yön tayini iş­lerini görür. Bu bıyıklar, ilkel değer­de bir radar niteliğindedir. Bazı ke­di cinslerinin tamamen sağır olma­larına karşılık, genel olarak, kedile­rin kulakları da son derece hassastır. Kendisinden daha sessiz yürüyen farenin ayak seslerini kolaylıkla du­yabilirler.

Et yiyen hayvanlar türünden olan kedinin çok geniş bir ailesi vardır. Bu aileye mensup cinslerin sayısı 150’yi geçmektedir. Aslan, kaplan, leo­par, panter jaguar, vaşak, yaban ke­disi bunlardan bir kısımdır. İzlan­da’nın bazı bölgelerinde tamamen kuyruksuz olan kedi cinsleri de var­dır ki; bunlar ailenin en sevimsiz, hatta çirkin çeşidini teşkil eder. Ke­dinin mensup bulunduğu zengin aile üyelerinden az çok hepsinin ağaçla­ra tırmanabilme özellikleri vardır. Ailenin her ferdinde avını görünce sinip büzülme, ona, sessiz-sessiz, mümkün olduğu kadar yaklaşma ve birden yıldırım gibi fırlayıp üstleri­ne atılma karakteri göze çarpar.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir