Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Evimizin sevimli ve temiz hayvanı kedi

Evimizin sevimli ve temiz hayvanı kedi

admin admin -
10 0

Kedi, aile ve ev hayatının en yakın, samimi ve sevimli dostlarından biridir. Kedi kelimesi aslında Türkçe değildir. Dünya dillerinin birçoğunda, az çok değişik şekillerde, kullanılan kedi adı; Türkçe’ye evrimleşme yolu ile sonraları girip yerleşmiştir. Eski Türk boylarında kediye ‘’Möşük’’, ‘’Mısık’’, ‘’Pısık’’ gibi ad­lar verilmişti.

        Bugün Anadolu’nun bazı bölgelerin­de kullanılan «Pişik» kelimesi; yuka­rıdaki kelimelerin zaman ve mekân içinde değişmesinden meydana gel­miştir. Genellikle Güneydoğu Anado­lu’da, özellikle köylerde, kedi yerine tamamen pişik kelimesi kullanılmak­tadır. Kediyi çağırırken hemen he­men herkesin kullandığı «Pisi Pisi!» sözü de buradan gelmedir. İşin tuha­fı bu sesleniş kedi nesli tarafından da benimsenmiş olmalı ki; hangi ke­diye «pisi pisi» diye seslenseniz mut­laka sizinle ilgilenir; koşar yanınıza gelir; hiç değilse kulak dikerek dö­nüp size bakar; gözü tutmamışsa sa­vuşup gider.

        Kediler temiz hayvanlardır. Evle­rin süslü, zarif ve neşeli ortakları olan bu hayvanlar; canlı birer biblo gibi insana sevinç ve huzur verirler.

www.hayatpedi.com kedi

        Kediler, tabiatın en güzel yaratıkla­rından biridir, özellikle kış günleri huzur ve sükûn dolu bir evde şömi­ne kenarında, mangal altında, soba yakınında, kalorifer radyatörlerinin üstlerinde, kendilerine özel mırıltılarla uyumaları, uyandıkları zaman da tembel-tembel, fakat tatlı kıvrım­larla gerinmeleri, uzun ve ısrarlı dü­zenlerle, üstlerini başlarını yalama­ları, kedi meraklısı kimseler için sey­rine doyum olmayan manzaralardır.

        Kediler insanlarla haşır neşir olur; mutfaktan tutunuz da oturma ve ya­tak odalarına kadar, ev içinde ken­dilerine hiçbir yasak bölge tanımaz­lar. Aslında kedilerden kat-kat daha sadık ve vefalı olan köpekler; ev içinde öyle her istedikleri yere teklif­sizce girebilmek imtiyazından mah­rum oldukları halde, onlar sahipleri­nin yerli yersiz her çeşit cefalarına sonsuz bir tahammülle göğüs gerer­lerken; kediler pek böyle cezaya cefaya tahammül edemezler. Çabucak hiddetlenir; önce sesle, davranışla tehditler savurur; bunun etkisi olma­dığını görünce hırçın pençeleri ile sizi tırmıklamakta hiç tereddüt et­mezler. Onların bu davranışları yü­zünden çekmeköy bakımlı escort kedilere ‘’nankörlük’’ lakabı ifade edilmiştir. Oysaki kediler için verdi­ğimiz bu sıfat yersiz ve haksızdır.

Nankörlük, mutlak şuur ve irade sa­hibi olan insanlar için bahis konusu olabilirse de, nihayet hayvan olan bu yaratıklar için asla bir gerçeği ifade edemez. Kedi, nankör değil, belki ki­şiliği olan sancaktepe kapalı escort bir hayvandır. Davranış­ları şuurunun değil, içgüdüsünün et­kisi altındadır.

Kedi, kediler, kedi hakkında, kediler hakkında kedi nasıl bakılır, kedi temizliği, kedi terimi, kedi deyimi, kedi ve köpekler, dostluklar, kedi fare dostluğu, kedi fare düşmanlığı kediler nasıl bakar, kedi gözü, kedi gözlerinin sırrı, kedi çeşitleri kediler ve çeşidi, bağdatcaddesi sınırsız escort kedi ve türleri, kedi türleri

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir