Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Urtiker hastalığı ne tür bir hastalıktır ve tedavisi

Urtiker hastalığı ne tür bir hastalıktır ve tedavisi

admin admin -
7 0

Deride kaşıntılar ve yanmalarla birdenbire beliren birtakım dökün­tüler vardır ki, sanki ısırgan otunun’ yaptığı ârızalara benzer. Bunlara kurdeşen denir. Kurdeşenler birden­bire çıkar. Gene âni surette ve bir­kaç saat içinde kaybolurlar. Vücu­dun hemen her yerinde çıkabilen kurdeşenler, çok defa, bünyesi mü­sait bulunanlarda olur. Dış sebep­lerden ziyade vücudun içine ve bes­lenme değişikliklerine bağlı bozuk­luk ve zehirlenmelerden sonra mey­dana gelirler.

urtiker (5)

Bazı insanlar gerek besin suretin­de ağızdan alınan, gerekse enjeksi­yon suretiyle ilâç tarzında yapılan albüminli maddelere karşı büyük bir tahammülsüzlük gösterirler. Et, balık, sucuk, pastırma yedikten ve­ya her hangi bir hastalıkta serum de­nilen ilâçların şırıngasından sonra kurdeşen çıkaran insanların hali böyledir. Barsak kurtları da sık sık kurdeşenlere sebebiyet verir.

urtiker (3)

Diğer taraftan antipirin, piramidon, kinin gibi bazı ilâçlar da bazı kimselerde kurdeşene sebep olur. Bazı kimsele­rin, çilek yedikten sonra kurdeşen döktükleri de bilinen gerçeklerden­dir. Bu, yabancı albüminlere, bazı ilâç ve maddelere karşı tahammül­süz bir bünyenin ifadesidir ki, tıpta bu çeşit bünyelere anaflaktik bünye­ler denir.

urtiker (4)

Kurdeşen Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

urtiker (2)

Kurdeşen tedavisinde başarılı olabilmek için hastalığa se­bep olan besin ve ilâçlarla ilgiyi kes­mek, barsak kurtları varsa düşür­mek, derinin yanma ve kaşınmala­rına karşı dışarıdan hafif sirkeli ve­ya tuzlu sular kullanmak iyi gelir. Kalsiyum da kurdeşen tedavisinde başarıyla kullanılır.

urtiker (1)

urtiker hastalığı, kurdeşen hastalığı tedavisi, kurdeşen neden olur,  kurdeşen mikrobu, kurteşen nedir, kurtdeşen hastalığı neyden olur, kurdeşen hastalığının çaresi, kurdeşen görseller, kurdeşen dökmek nedir, kurdeşen hastalığı başlangıcı, kurdeşen bulaşıcımıdır, kurdeşen dökme, kurdeşen dökmek, kurdeşen nedir nasıl tedavi edilir

Soru ve Görüşleriniz İçin Lütfen Yorum Yapınız…

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir