Hayat Pedi – Hayatpedi.com

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Guncel
 4. »
 5. Ayak ve tırnak bakımı nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?

Ayak ve tırnak bakımı nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?

admin admin -
11 0

Ayaklarımız en çok bakım ve dikkat isteyen organlarımızdandır.

AYAK, dış organlarımızın en önemlilerinden biridir. Ne yazık ki, vücudumuzun bütün yükünü üzerinde taşıyan ayak­larımıza, ayakkabı içinde kapalı oldukları için olsa gerek, pek önem vermeyiz. Gerçekte ise, ayaklarımızı da elimiz, yüzümüz gibi bakımlı bulundurmamız gerekir, çünkü ayak rahatsızlıkları yürümemize engel olması, aşırı derecede ağrı yapması bakımın­dan çok acı vericidir.

Ayakkabının, ayak sağlığı üzerinde büyük payı vardır. Ayağa iyi uyan, vurmayan, nasır yapmayan ayakkabı­lar giyilmelidir. Nasırlar çoğunlukla ayakkabı vurmasından olur. Aceleyle alınıveren bir ayakkabı yüzünden be­liren nasır, gün olur insana dünyasını zehir eder. Bunun için, nasırın geliş­mesine meydan vermeden tedavisi yoluna gitmelidir. (nasır konusunda nasır tedavisi ve başlangıcını göreceğiz.)

hayatpedi.com 1

Ayak Terlemesi

Birçok kimselerin ayaklarında en çok şikâyetçi oldukları taraf terle­medir.Terleme daha çok parmak aralarında görülür. Ayak terlemesi en çok yazın olursa da, birçok kim­selerin, bünyesi bakımından, ayakla­rı kışın da terler.

Ayağı terleyen bir kimsenin yapa­cağı ilk şey ayağını, ayakkabısını te­miz bulundurmaktır. Terleyip ısla­nan çorapların içine bir de toz, top­rak kaçarsa yumuşayan deri çabu­cak tahriş olur, parmak aralarında yaralar meydana gelebilir. Bu ba­kımdan, ayağı terleyenler ilk tedbir olarak her gün mutlaka temiz çorap giymelidir. Ayaklarını her akşam sa­bunlu suyla yıkamalıdır. Ayağı ter­leyen bir kimsenin aynı ayakkabıyı devamlı olarak giymesi, zamanla fe­na koku yapar; öyle ki, bu koku ken­disini, hatta yanında bulunanları bile rahatsız edecek dereceyi bulur. Bu­nun için, ayağı terleyenler devamlı olarak aynı pabucu giymemeli, bir­kaç gün giydikten sonra gene birkaç gün dinlendirmelidir.

Bu ilk tedbirlerden sonra terleme­yi büsbütün önlemek için yapılacak şeyler de vardır:

 • Tuzlu su ayak teri­ne çok iyi gelir. Bu arada, ayağı ter­leyenler yaz aylarında deniz banyo­larından bol-bol faydalanmalıdır.
 • Ayağın terleyen yerlerine yarı yarıya alkolle sulandırılmış tentür­diyot sürmek, ya da 1/4000 orman da sulandırılmış potasyum permanga­nat eriyiğiile ayak banyosu yapmak tere iyi gelir. Bunu günde bir defa yapmak yeter.
 • Teri önlemek için pudra da kul­lanılır. Oksit dö zenk(oxide de zinc), tanen(tanin)li talk pudraları ayak terine iyi gelir. Ayrıca, bu pudralar deride koruyucu bir tabaka teşkil et­meleri bakımından da faydalıdır.
 • Ter sonucunda pişikler, iltihap­lar meydana gelirse sülfamit, ya da penisilin tozları kullanılır.

 

Ayak Tırnağı Bakımı

Sağlam ayağın ilk şartı bakımlı ayak tırnaklarıdır. Ayak tırnakları­nın sık-sık kesilmesine büyük önem vermelidir. Hele ayağı terleyenlerin fena kokuları, pişikleri önlemek için tırnaklarını sık-sık kesmeleri şart­tır.

 • Ayak tırnaklarını keserken dikkat edilecek en önemli nokta tırnağın düz kesilmesidir.
 • Yarım daire şeklin­de kesilen tırnakların batma ihtima­li daha çoktur. Çünkü; bu biçim ke­silişte, tırnağın iki yanı ortasından daha aşağıda kalır, böylece ete daha yakından temas eder. Bu kısımların üzerinde kalan et daha çok olduğu için, hele sıkı ayakkabılar içinde, dı­şarıdan göreceği bir basınçla, topla­nır, kabarık bir küme olur.
 • Bu du­rumda, tırnağın uçları uzadıkça ete değer, onu itip delerek içine doğru girebilir. Tırnak düz kesilirse, iki yanı ortasıyla aynı hizada olduğu için bu kısımlar ayak parmağı eti­nin üstünde kalır, uzayınca ete değmez, böylece de ete batma tehlikesi önlenmiş olur.
 • Tırnak batması daha çok başpar­makta görülür. Tırnağın yan uçları ete gömülür, iltihap olur. Parmak şi­şer, tırnağın battığı yerde ufak, kır­mızı bir et parçası meydana gelir.
 • Tırnak batması daha çok şeker hastalarında, frengili kimselerde olur. Ancak, böyle bir hal, mutlaka o kimsenin frengili, ya da şeker has­tası olduğunu göstermez. Bünye sarıyer bakımlı escort tır­nak batmasının en önemli sebeple­rinden biridir.
 • Tırnak batması ameliyatla iyileştirilir. Ameliyattan sonra, mikrop kap­tırmamak için yarayı temiz tutmak çok önemlidir.

www.hayatpedi.com ayak bakımı

Ayak Anormallikleri

 1. Ayakta görülen anormalliklerin en önemlisi düztabanlıktır. Bu, dikkatle tedavi edilmesi gereken bir bozuk­luktur (düztabanlık konusunu geniş olarak başka bir başlık altında ele alacağız.)
 2. Ayak anormalliklerinin bayrampaşa kapalı escort en önemli­lerinden biri de ayak eğrilikleridir. Ayak eğrilikleri çeşitli şekillerde olur. Bazıları ancak ayak parmakla­rının ucuna basabilirler, bazı haller ­de ayak ya içe, ya dışa doğru bükül­müştür, ya da büsbütün ters dön­müş bulunur.

www.hayatpedi.com ayak bakımı

Ayak eğrilikleri çoğunlukla doğuş­tan olursa da sonradan meydana ge­len eğriliklere beykoz sınırsız escort de rastlanır. Başlıca tedavi yolu ameliyattır. Ayağında anormallik olan çocuklar çok küçük yaştayken ortopedi uzmanlarına başvurarak hasta ayağı tedavi ettirmelidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir