Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Av tüfekleri namlusuna göre av tüfekleri ve çeşitleri

Av tüfekleri namlusuna göre av tüfekleri ve çeşitleri

admin admin -
13 0

Av tüfekleri

Tüfek avcılıkta kullanılan başlıca araçtır.

www.hayatpedi.com av tüfekleri 2

Pek ender bazı sporseverler okla da avlanırlar. Tuzaklar, kapan­lar kurarak yapılan avcılık da vardır; ama en yaygın avlanma silahı av tü­fekleridir. Av tüfekleri namlularının durumuna göre, kırma ve sabit nam­lulu olmak üzere ikiye ayrılır.

www.hayatpedi.com kırma av tüfeği 2

Kırma Tüfekler — Bu tip tüfek­lerin namlusu katlanabilir.

Kırma tüfeklerin taşınması daha kolay ol­duğu gibi sabit namlulu tüfeklerden daha emniyetlidirler. En çok kulla­nılan hakiki av tüfeği çiftedenilen iki namlulu tüfeklerdir.

Bunların 1) horozlu, 2) gizli horozluolmak üzere iki çeşidi vardır. Horozlu tü­feklerin kurulu olup olmadığı ko­layca anlaşıldığından bazı avcılar bu çeşit tüfekleri tercih eder. Gizli horozlu çifteler ise otomatik olarak kurulur.Emniyetli, kullanışlı tüfek­lerdir. Kırma tüfeklerin tek namlu­lu olanları da vardır.

Sabit Namlulu Tüfekler — Tek namlulu, çifte, ya da üç namlulu olur. Tek namlulutüfekler çoğun­lukla yivli tüfeklerdir. Bunlar vah­şi av hayvanlarını avlamakta kulla­nılır. Çifteler, yan yana namlulu ola­bileceği gibi üst üste namlulu da ola­bilir.www.hayatpedi.com sabit namlulu av tüfeği www.hayatpedi.com sabit namlulu av tüfeği 1 www.hayatpedi.com av tüfekleri 1 www.hayatpedi.com karabina av tüfeği www.hayatpedi.com av tüfekleri www.hayatpedi.com kırma av tüfeği 1 www.hayatpedi.com kırma av tüfeği

Sabit namlulu tüfeklerin mermile­ri namlunun içine değil, özel hazne­lerine doldurulur. Otomatik av tü­feklerinin namlusu beş fişek alır ve bunları sıra ile atar.

Bir de piyade tüfeğine benzeyen karabinalar var­dır.

Karabina büyük hayvanların avında kullanılır. Namluları üst üste olan çiftelere bindirmedenir. Üç namlulu av tüfekleri de bizde bindirmediye anılmaktadır. Bindirme tü­fekler kuşlar ve küçük av hayvanla­rı için kullanılır.

Av tüfekleri çoğunlukla yivsizdir, namlu çapları da piyade tüfeklerine göre çok yüksektir. Bu tüfeklerde özel av fişekleri kullanılır.

Av fişekleri sağlam mukavva ile madenden yapılmış bir kovandan ibarettir. Fişeğin alt kesiminde bu­lunan madeni kısma barut dolduru­lur; merminin asıl ateşleme düzeni buradadır. Üstteki karton bölüme de saçmalaryerleştirilir. Fişek namlu­ya sürülüp de ateşlendiği zaman patlayan barut, saçmaları hızla ileri püs­kürtür. 

Av fişeklerinde kullanılan saçma­lar, yuvarlak kurşun taneciklerinden ibarettir. Bunların büyüklüğü avla­nacak hayvanın cinsine göre değişir. Genel olarak, küçük hayvanlar cihangir bakımlı escort için küçük saçmalar kullanılır. Bu ba­kımdan, bir kovana birçok saçma sığar. İri hayvanlar için kullanılacak saçmanın çapı büyüdüğünden kova­nın aldığı saçma sayısı da azalır.

Av fişeği bir defa kullanıldıktan sonra, atılmaz. Kovana yeniden çağlayan kapalı escort ba­rutla kapsül konduktan sonra, yeni baştan saçma doldurulup kullanıla­bilir.

Bütün av tüfekleri yivsiz değildir. Piyade tüfeğine benzeyen yivli av tü­fekleri de vardır. Bunlar yırtıcı ve yabani hayvan avlarında kullanılır. Bu gibi avlarda tüfeğin üstüne ortaköy sınırsız escort özel bir dürbün de takılarak daha sağlam bir atış imkânı sağlanır. Tehlikeli hayvanların avında, vücuda girdiği zaman parçalanarak derin yaralar açan dumdum kurşunu da kullanılır.

Soru ve Görüşlerinizi Yorum Bırakın

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir