Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Avcının en yakın dostu av köpekleri ve av köpeği çeşitleri

Avcının en yakın dostu av köpekleri ve av köpeği çeşitleri

admin admin -
12 0

AV köpekleri avcının en yakın yardımcısı, hatta onunla sıkı bir işbirliği kurmuş bir arkadaşıdır.

Avcılıkta kullanılan köpeklerin çok çeşitli cinsleri vardır.

Bunlar avları takip edişlerine göre, tüylü, tüysüz oluşlarına göre, kullanıldıkları av hayvanına göre sınıflandırılır,

Av köpekleri başlıca altı cinse ayrılır;

   1)      Ferma edenler(duranlar) Dünyada en çok kullanılan av köpekleri bu cins­tendir. Bunlara ‘’av görünce ferma eden (duran) köpekler denir. Çeşitli kuş ve tavşan avlarında kullanılan bu köpeklerin başlıca ırkları şunlardır:

a)      Poynter(pointer): Güzel görünüşlü, çevik köpeklerdir.

Başlıca özellikleri;

Avı görünce kıpırdanmadan durarak avın bulunduğu yeri avcıya göstermeleridir. (Pointer İngilizcede işaret edici demektir). Poynterlerin tamamen siyah olanları varsa da genel olarak beyaz üzerine sarı, kahverengi, portakal rengi paftalıdırlar. Bu hayvan avın kokusunu çok uzaktan alır, ferması (durması) sert ve uzundur. Avı görünce burnu­nu avın bulunduğu yöne çevirir, kuy­ruğu geriye doğru dümdüz uzanmış olarak ferma eder. Bu durumda 1 dakikadan iki saate kadar bekleyen Poynterler görülmüştür. Bunların terbiye edilmesi güçtür.

  b)      Brak (braque):

Uysal, terbiye­si kolay köpeklerdir. Birçok cinsle­ri vardır. Kısa tüylü olurlar.

c)       Seter (setter):Uzun tüylü, ga­yet güzel yapılı köpeklerdir.

Çok kuvvetli koku alma duyuları vardır. Fermaları da uzundur. Birçok çeşit­leri bulunur.

  d)      Mastı (spaniel, epagneul): Tüy­lü cins av köpeklerindendir.

Mastı­ların koku alma duyusu seterlerden azdır; ama iyi ferma eder, iyi av geti­rirler. Mastılar süs köpeği olarak da beslenir

e)      Griffon: Fransa’da yetiştirilen yumuşak tüylü bir av köpeğidir.

Da­ha çok tavşan avına yarar.

 2)      Ferma Etmeyenler — Bunların da av araması ferma eden köpekler gibidir. Ancak, avı bulunca ferma eden köpekler gibi durmaz; baş, ku­lak ve kuyruk hareketleriyle bunu avcıya belli eder, sonra da hemen atılarak avı kaldırırlar. Bu gruba gi­ren köpekler bazı mastı çeşitleridir. Bizde pek kullanılmaz.

3)      Rotrayverler (retriever) — Bun­lar vurulan avı alıp getirmekte kul­lanılır. Kendileri avı arayıp bulmaz.

   4)      Kopoylar — Bizde avını kovalayan köpeklere kopoy denir. Bunların işi hem avı arayıp bulmak, hem de kaldırarak takip etmek, avcının önünden gitmektir. Kopoylar avı ta­kip ederken havlarlar. Bunlar küçük av kopoyları, büyük sürek avı kopoy­ları olmak üzere ikiye ayrılır. Kü­çükler tavşan avında, büyükler ise yaban domuzu, kurt, tilki gibi hay­vanların avında kullanılır.

 5)      Yeraltı Avı Köpekleri — Bu kö­pekler yeraltındaki yuvalarında sak­lı bulunan tilkileri, porsukları avla­makta kullanılır. Bunlar oralara ka­dar sokularak avlarını yakalarlar. Bu av için bazı zağar çeşitleri kulla­nılır. Almanya’da yetişen ‘’tekel’’ (dachshurıd) lar da yeraltı avı köpe­ğidir.

6)      Tazılar — Bugün daha çok yarış ve süs hayvanı olarak yetiştirilmek­tedirler.

Çok hızlı koşarak tavşan ve tilkileri yakalayabilen bu hayvan­lar esenyurt bakımlı escort yurdumuzun bazı yerlerinde hâ­lâ avcılıkta kullanılır. Birkaç çeşidi vardır.

Av köpekleri şüphesiz avcının bü­yük yardımcısıdır. Ancak, birçok av­larda mutlaka köpeğe ihtiyaç yok­tur. Mesela keklik avını buna örnek verebiliriz. Anadolu’da pek çok bulu­nan bu av hayvanını fatih kapalı escort avlamak için köpeğe hiç lüzum yoktur. Çünkü kek­lik bazı bölgelerde bol bulunur. Buralarda, avcının yapacağı şey, pu­suda beklemek, sonra vurduğu kek­likleri toplamaktan ibarettir.

**Not: Keklik avıyla alakalı bilmemiz gerekenleri ayrı kurtköy sınırsız escort olarak tek başlık altında ele alacağız.

Sorularınız İçin Lütfen Yorum Bırakın

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir