Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. İşgücü ve istihdam rakamları belli oldu

İşgücü ve istihdam rakamları belli oldu

admin admin -
34 0

İşgücü, kısaca ekonomide kullanılan insan kaynağı olarak ta­nımlanabilir. Nüfustaki gelişmelere bağlı olarak artan ya da azalan toplam işgücü arzı ile ekonomik koşulların bir sonucu olan işgücü ta­lebi, emek piyasasının iki temel ayağıdır, İşgücü arzı ile talebi arasın­daki fark işsizliği verirken arz ve talebin örtüşen kısmı da istihdamı gösterir.

DPT’nin DİE «Hane Halkı işgücü Ankederi» doğrultusunda yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de 1991 yılında 20,5 milyon kişi ci­varında olan sivil işgücü arzı 1992’de 20,6 milyon, 1993’te 20,7 mil­yon, 1994’te 21,4 milyon ve 1995’te 21,7 milyona ulaşmıştır. Bu ra­kamların 1991 yılında 18,8, 1992’de 19, 1993’te 19,1, 1994’te 19,6 ve 1995’te 20,1 milyonu sivil istihdamdır, iki veri arasındaki farklar ise Türkiye’deki çalışabilir nüfus içindeki işsizliği gösterir. Resmî rakam­lara göre işsizlik oranlan 1991’de % 7,9, 1992’de % 8, 1993’te %7,7,  1994’te % 8,1  1995’te % 7,2 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde 1991 yılında % 47,4 olan tarım sektörü, 1992, 1993, 1994 yıllarında % 44 seviyelerinde seyretmiş, 1995’te ise % 46,6 olmuştur. Bu verilere göre tarım sektö­rü istihdam konusunda ağırlıklı sektör olma özelliğini devam ettir­miştir. Sanayi sektörünün payı 1991 yılında % 15,5 iken, 1994 yılın­da % 16,4’e yükselmiş olup, 1995 yılında yine % 15,5’e düşmüştür. 1990 yılında toplam istihdamın % 37,1 ‘ini oluşturan hizmetler sektö­rü ise 1992, 1993 ve 1994 yıllarında % 38-39 civarında seyretmiş, 1995 yılında ise % 37,9 olarak gerçekleşmiştir.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir