2022’de İzlanda Yaşama İzni Alma Yolları Nelerdir?

2022’de İzlanda Yaşama İzni Alma Yolları Nelerdir?

İskandinav ülkesi olan İzlanda, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Grönland’ın güneydoğusunda yer alan gelişmiş bir ada ülkesidir. Yüksek maaş, gelişmiş altyapı ve istikrarlı hükümetiyle refah ve sosyal devlet ülkesi olan İzlanda; doğası, havası, suyu, kültürel çeşitliliği, nazik insanları ile yaşanmaya değer bir ülkedir. 

İzlanda’da yaşamak isteyenler için aile birleşimi, eğitim, çalışma gibi yollarla gerekli şartların sağlandığı takdirde İzlanda’da oturum almak mümkün olmaktadır. 

İzlanda’da Oturum İzni Alma Yolları Nelerdir?

İzlanda’da oturum izni alma yolları aşağıda listelenmiştir. 

 • İzlanda aile birleşimi
 • İzlanda çalışma izni 
 • İzlanda öğrenim izni 
 • İzlanda gönüllü çalışma izni
 • AU pair izni
 • Misyonerlik yoluyla İzlanda oturum izni almak 
 • Özel bağlar aracılığıyla İzlanda oturum izni almak
 • Meşru ve özel amaçlar ile İzlanda oturum izni almak
 • Kalıcı oturum izni ile İzlanda oturum izni almak

Çalışma Yoluyla İzlanda Yaşama İzni Nasıl Alınır?

Çalışma yoluyla İzlanda yaşama izninin alınabilmesi için kişinin öncelikle İzlanda’da bir işe başvurulmuş, başvurunun kabul edilmiş ve iş sözleşmesinin yapılmış olması gerekmektedir. İş sözleşmesi ve diğer evraklarla birlikte Ankara Danimarka Büyükelçiliğine şahsen İzlanda oturum izni başvuru yapılmaktadır. 

Çalışma iznine başvuran kişinin 18 yaşından büyük olması, kalınan süre boyunca şahsın kendi geçimini sağlayabileceğini kanıtlaması, İzlanda’da faaliyet gösteren lisanslı bir sigorta şirketinden geçerli bir sigorta yaptırılması, İzlanda yasalarına göre kişinin son 5 yıl içinde yurt dışında hapis cezasına çarptırılmaması veya bir mahkeme tarafından 3 aydan daha fazla hapis gerektiren bir suçtan hüküm giymemesi, tahmini ikamet izni süresinden en az 90 gün daha uzun süreyle geçerli bir pasaporta sahip olunması çalışma yoluyla İzlanda oturum izni için aranan şartlardır.

İzlanda çalışma izni başvurusu sırasında ülkenin dış temsilcilikleri tarafından talep edilen standart belgelere ek olarak, iş sözleşmesi ve uygun çalışma izni için başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. 

Eğitim Yoluyla İzlanda Yaşama İzni Nasıl Alınır?

Eğitim yoluyla İzlanda yaşama izninin alınabilmesi için öncelikle İzlanda’da bir eğitim kurumunun lisans, yüksek lisans ve doktora gibi programlarına başvurulmuş ve kabul edilmiş olunması gerekmektedir. Eğitim kurumu tarafından başvuru sahibine gönderilen kabul mektubu ve diğer evraklarla birlikte Ankara Danimarka Büyükelçiliğine İzlanda öğrenci vizesi başvurusu yapılmalıdır. 

Eğitim yoluyla İzlanda oturma izni için; 18 yaşından büyük olunması, İzlanda’da kalınan süre boyunca kişinin kendi geçimini sağlayabileceğinin kanıtlanması, oturma izninin tahmini geçerlilik süresinden en az 90 gün daha uzun süreyle geçerli bir pasaporta sahip olunması, geçerli bir sigorta yaptırılması, İzlanda yasalarına göre 3 aydan daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı bir mahkeme tarafından mahkum edilmemiş veya son 5 yıl içinde yurt dışında cezai hüküm giyilmemiş olunması ve İzlanda’daki bir üniversitede lisans, yüksek lisans veya doktora eğitiminden birine kaydolunması, İzlanda’daki bir üniversiteyle işbirliği yapan yurt dışındaki bir üniversitede doktora öğrencisi olunması veya İzlanda’da bir değişim öğrencisi ya da stajyer olunması gerekmektedir. Eğitim yoluyla oturma izni almak için standart evraklara ek üniversite kabul mektubunun ve ayrıca başvuru sahibi İzlanda’da öğrenci olarak çalışmayı planlıyor ise çalışma izni başvurusu iş sözleşmesi ile birlikte ilgili ülkenin dış temsilciliklerine sunmalıdır. 

Aile Birleşimi Yoluyla İzlanda Yaşama İzni Nasıl Alınır?

Aile birleşimi yoluyla İzlanda yaşama izninin alınabilmesi için öncelikle aile bileşimi vizesine başvurulması gerekmektedir. Eş, birlikte yaşayan bir partner, velayet altındaki 18 yaşından küçük çocuk, 67 yaş ve üstü ebeveyn ve 18 yaşından küçük bir çocuğun ebeveyni aile birleşimi yoluyla İzlanda yaşama izni vizesine başvurabilmektedir. 

İzlanda aile birleşimi vize başvurularının gerekli vize evraklarının hazırlanmasından sonra şahsen Danimarka Büyükelçiliğine yapılması gerekmektedir. Standart evraklar dışında, kişilerin özel durumlarına göre; evlilik cüzdanı, medeni durum belgesi, birlikte yaşama sertifikası, doğum belgesi, çocuk velayet belgeleri, ölüm sertifikası ve boşanma evrakları gibi belgeler, İzlanda vizesi ve aile birleşimi yoluyla oturma izni başvurularında talep edilmektedir.

İzlanda Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzlanda oturma izni başvurusu İzlanda Göç İdaresi’ne yapılmalıdır. İzlanda vizesini dış temsilciliklerden alan kişinin İzlanda’ya taşınmasının ardından oturma izni başvurusu yapması gerekmektedir. Oturma izni başvurusu yapmak isteyen kişi öncelikle İzlanda oturma izni şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmelidir. Oturma izni şartları yerine getirildiği takdirde İzlanda Göç İdaresi internet sitesinde yer alan başvuru formları eksiksiz şekilde doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.

İzlanda oturma izni için gerekli destekleyici belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve yabancı dildeki belgeler İngilizce veya İskandinav dillerinden birine çevrilmelidir. Yabancı makamlardan alınan belgelerin apostil işlemleri de yapılmalıdır. Vize randevu gününde ilgili dış temsilciliğe başvuru formu ve tüm destekleyici belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır. İzlanda oturma izni başvuru ücretinin de ödenmesi ile başvuru işleme alınmaktadır; başvurunun sunulmasından itibaren 90 gün içinde ödeme yapılmaması halinde, tüm belgeler başvuruyu yapan şahsa iade edilmektedir. 

İzlanda’da Yaşama İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İzlanda’da yaşama izni almak için gerekli belgeler aşağıda açıklamaları ile birlikte listelenmiştir. 

 • Ödeme dekontu: Üzerinde başvuran kişinin adının soyadının eksiksiz yazıldığı, oturma izni harcının ödendiğinin kanıtlandığı belge gerekmektedir.
 • Oturma izni başvuru formu: Başvurulan izin türüne göre doğru oturma izni başvuru formu indirilmeli, bilgisayar üzerinden doldurulmalı ve yazdırılmalıdır. Ardından doldurulan oturma izni başvuru formu ıslak imza ile imzalanmalıdır. 
 • Fotoğraf: Boyutları 35 mm x 45 mm olan biyometrik fotoğraf belgelerin arasına eklenmelidir. 
 • Pasaport fotokopisi: Pasaportun İzlanda’da kalınması süreden en az 3 ay daha fazla geçerliliğinin olması gereklidir. Pasaporta ait bütün sayfaların fotokopisi sunulmalıdır.
 • Adli sicil kaydı: 6 aydan eksik olmamak kaydıyla, apostil onayı veya çift kimlik doğrulaması içermelidir ve en az son 5 yıldır yaşanan ülkenin ilgili makamlarından alınmalıdır. 
 • Sağlık sigortası: İzlandalı bir sigorta şirketinden veya İzlanda’da faaliyet göstermeye yetkili yabancı bir sigorta şirketinden bir sigorta poliçesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 • Finansal varlıkların kanıtı: İzlanda’da yaşamak isteyen kişi ve kişinin bakmakla yükümlü olacağı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanabildiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Kişi bireysel olarak aylık 189.875 İzlanda kronu veya eşi veya partneriyle ülkede yaşayacaksa aylık 284.813 İzlanda kronu değerinde kazanca sahip olabileceğini kanıtlamalıdır. Kişi İzlanda’da birlikte yaşayacağı 18 yaş ve üzeri her bir birey için aylık 94.938 İzlanda kronu ek gelire sahip olmak zorundadır.

İzlanda oturma izni türüne göre sunulması gereken evraklar değişiklik göstermektedir.  

İzlanda Oturma İzni Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İzlanda oturma izni başvuru ücreti, 15.000 İzlanda kronudur. Geçici oturma izni, kalıcı oturma izni, çalışma yoluyla oturma izni, aile birleşimi yoluyla çalışma izni başvuru ücretleri değişmemektedir.

İzlanda Yaşama İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

İzlanda yaşama izni ortalama 180 gün içerisinde çıkmaktadır. Başvurunun yapıldığı günden itibaren İzlanda Göç İdaresi tarafından işleme konulması 180 gün sürmektedir. 

İzlanda Oturma İzni İptal Edilebilir Mi?

İzlanda oturma izni bazı hallerde iptal edilebilmektedir. Yapılan oturma izni başvurusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiyse ve bu yanlış bilgiler oturma izninin verilmesi için hayati önem taşıyorsa oturma izni iptal edilebilmektedir. Oturma izni veya daimi oturma izni koşulları artık kişi tarafından sağlanmaz ise oturma izni iptali söz konusu olabilmektedir. İzlanda Göç İdaresi, kişinin oturma iznini iptal ettiği takdirde, belli bir süre içinde ülkenin terk edilmesi gerekmektedir. 

İzlanda Geçici Oturma İzni Ne Zaman Kalıcı Oturma İznine Çevrilebilir?

İzlanda geçici oturma izni, ülkede 4 yıl ikamet ettikten sonra kalıcı oturma iznine çevrilebilmektedir. İzlanda kalıcı oturum izni başvurusu yapmak isteyen kişi, mevcut oturma izni şartlarını karşılıyorsa, 4 yıl ikamet süresini tamamlamışsa, geçimini sağlayabilecek ve yasal yollarla edindiği bir ekonomik gelire veya yeterli birikime sahipse, en az 150 saat İzlandaca kursuna katılmış ve İzlanda dil testinden geçer not almışsa kalıcı oturma izni şartlarını karşılamaktadır. 

İzlanda’da Daimi İkamet İzni Nasıl Alınır?

İzlanda daimi ikamet izni başvuruları İzlanda Göç İdaresi’ne yapılmaktadır. Daimi ikamet izni başvurusu; başvuru formu, pasaport fotokopisi, destekleyici belgeler, İzlandaca dil kursuna düzenli katıldığına dair kanıt ve İzlandaca dil sınavı sonucu evraklarının sunulması ile yapılmaktadır. Daimi oturma izni başvurusu, Göç İdaresi’ne veya bölge ofislerine yapılmaktadır. 

Kalıcı Oturum İzni İle İzlanda Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

Kalıcı oturum izni ile İzlanda vatandaşlığı 7 yıl ikametin ardından alınabilmektedir. İzlanda vatandaşlığı almak isteyen kişi son üç yıl içinde bir belediyeden geçim yardımı almamış, İzlanda’da veya yurt dışında para cezasına çarptırılmamış veya hapis cezası almamış, İzlanda yasalarına göre bir suçta şüpheli konumuna düşmemiş veya başka bir ülkede sonuçlanmamış bir şüphelilik durumu kalmamış, İzlanda dil sınavını başarıyla geçmiş ise İzlanda vatandaşlık şartlarını sağlamaktadır.

İzlanda’da Hayat Şartları Nasıldır?

İzlanda’da hayat şartları bir İskandinav ülkesi olarak yüksek eğitim kalitesi, aile merkezli sağlıklı iş ve özel yaşam dengesi ile oldukça gelişmiştir. Temiz havası ve suyu, modern altyapısı ve istikrarlı hükümeti ile İzlanda son derece güvenilir bir ülkedir. 

İzlanda’da Yaşam Maliyetleri Nasıldır?

İzlanda başkenti olan Reykjavik’te yaşam maliyeti aylık olarak toplam maliyeti kira hariç ortalama 159.565,01 İzlanda kronudur. Reykjavik’te kiralar aylık 140.000 ile 400.000 İzlanda kronu arasında değişmektedir. İzlanda’da ucuz bir restoranda yemek ücreti kişi başı 2.500 ile 4.000 İzlanda kronu arasında değişmekte iken, ortalama bir restoranda iki kişilik yemek ücreti 25.000 İzlanda kronuna kadar çıkabilmektedir.

İzlanda yerel toplu taşımasında tek yön bir bilet ortalama 490 İzlanda kronu iken, İzlanda başkenti Reykjavik’te aylık toplu taşıma kartı 12.000 İzlanda kronu tutmaktadır.

İzlanda’da Yaşamanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İzlanda’da yaşamanın avantajları; İzlanda’nın ham ve güzel doğası, temiz havası, kaliteli suyu, yüksek maaş ve iyi yaşam kalitesi, vegan dostu oluşu, yüksek internet hızı, yenilenebilir enerji kullanımı, kibar insanları, bireyler arası eşitliği, aydınlık ve uzun yazları, güvenli bir ortama sahip oluşu ve kültürel çeşitliliğidir. 

İzlanda’da yaşamanın dezavantajları; İzlanda’nın bir ada ülkesi olarak dış dünyadan izole olması, soğuk geçen mevsimleri, alım gücünün düşük olması, sınırlı ürün yelpazesine sahip olması, kaliteli meyve ve sebzeye ulaşımının zor olması, istikrarsız bir piyasaya sahip olma ve kendine özgü bir sürüş kuralına sahip olmasıdır.  

Etiketler

YORUM YAZIN