Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Parkinson hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

Parkinson hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

admin admin -
33 0

 

Bu hastalığı ilk defa 1817’de İngi­liz doktoru James Parkinson tarif etmiştir. Parkinson hastalığında (iradi) hareketler ağırlaşır, zayıflar, kaslarda genel bir sertleşme, titre­me baş gösterir.

Hastalığın sebepleri başlıca ikiye ayrılır:

1)Yaşlılarda görülen damar sertliği sonucu

2) Salgın uyku has­talığından sonra meydana geleni

parkinsons-symptoms

Bunlar dışında beyin kanaması, beyin urları, karbon oksit, fosfor, man­ganez, salvarsan zehirlenmeleri, frengi, baş yaralanmaları da parkinsonun çıkmasına yol açabilir. Büyük ruhi sarsıntıların da parkinsonu do­ğurduğu çok defa görülmüştür.

Parkinson Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Hastalık başlangıçta yavaş yavaş yerleşir. İhtiyarlık parkinsonunda önce ellerden, ayaklardan başlayan titremeler salgın ansefaritte (uyku hastalığında) göz, yüz kaslarında kendini gösterir. Hasta­ların bakışı bir noktaya saplanmış­tır. Yüzleri manasız bir haldedir. Vücut, öne eğilmiş, bir heykel gibi durur. Kollar önde, vücuda yapışmış, başparmak da öteki parmaklara sı­kıca birleşmiş gibidir. Kas sertliği hemen bütün vücutta görülür, istem­le gevşetilemez.

PARKİNSON (1)

Parkinsonlularda gerek istemli, gerekse istemsiz hareketlerin yapıl­ması güçleşir, ağırlaşır. Yürürken kollarını eskisi gibi sallayamazlar. Yüzde mimikler hafif, siliktir. Çiğnemede, yutmada, konuşmada ağır­lık göze çarpar. Konuşma monoton­dur, hatta bazen söyledikleri anlaşı­lamaz. Yazı yazmakta güçlük çeker­ler, yazıları normalden ufak, titrek­tir. Bazen yazdıkları okunamaz, ba­zen de hiç yazı yazamazlar. Hastala­rın yürüyüşü güçtür. Adımlar kü­çüktür, ayaklar yerde sürünür gibi­dir. Bazı hallerde parkinsonluların ruhi bir uyaran karşısında birden koştukları, hızlı konuştukları, yani normal zamanda güçlükle yapılan hareketlerin bir an için birden açıl­dığı görülebilir.

Parkinsonda önemli belirtilerden biri de titremedir. Titreme çoğun­lukla ellerde görülür, hasta sükûnet halindeyken ortaya çıkar. Hele baş­parmağın sigara sarar, para sayar gibi titrek hareketleri parkinsonda baş karakteristiktir. Titremeler bir harekete başlayınca durur, heyecan halinde artar. Bu titremeler ayrıca göz kapaklarında, çenede, başta da olur. Titremeler tam sükûn halinde, ya da uykuda ileri derecede eksilir, hatta kaybolabilir.

PARKİNSON (1)

Hastalığın daha başka belirtileri de şunlardır: Vücutta öne, arkaya, yana birden bükülmeler, kaslarda kramp şeklinde ağrılar, fazla tükürük salgısı, deride yanma, üşüme şeklin­de duyu bozuklukları.

PARKİNSON (3)

Parkinson Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Parkinson hastalığına karşı henüz esaslı bir tedavi çaresi bulunamamıştır. Atropin gibi ilâçlar oldukça fayda sağlamaktadır. Teda­vi ile sertlik, titreme azaldığı gibi hareketler de kolaylaşabilir. İlaç te­davisinden başka pasif hareketler, masaj, idman hareketleri de tavsiye edilebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir