Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Otopsinin nasıl gerçekleştiğini biliyor muydunuz?

Otopsinin nasıl gerçekleştiğini biliyor muydunuz?

admin admin -
7 0

Bir ölünün, neden öldüğünü anla­mak için, cesedin gerekince kesile­rek açılmasına, üzerinde inceleme­ler yapılmasına otopsi denir. Biri­nin, hastalıktan, kazadan dolayı öl­meyip başkası tarafından öldürül­müş olmasından kuşkulanınca, sav­cılık otopsi yapılmasını ister. Bunun üzerine, adaletle tıp el ele vererek incelemelere girişirler. Hekimliğin bu işlerle uğraşan koluna adli tıp denir.

otopsi (2)

Otopsi nedir? Nasıl yapılır?

Otopsi bir ölümün neden ileri gel­diğini bütün gerçekliğiyle ortaya koymaktaki yardımı insanlığa, ada­lete, hekimliğe çok şeyler kazandır­mış, bugünkü hekimlik, bu arada ad­li tıp büyük ölçüde bu bilgiler üzeri­ne kurulmuştur. Ölümden sonra bel­li organların incelenmesi sırasında alman sonuçlar pek büyük değer ta­şır. Bunlar cinayetleri aydınlatmada. Ölüme yol açan hastalıkların ta­nınmasında işe yaradığı gibi, başa­rısız da olsa, tedaviden alman so­nuçları gösterdiği için yeni tedavi bulgularına yol açabilir.

otopsi (1)

Otopside tutulan genel yol, ayrıca belli bir organın incelenmesi gerek­miyorsa, başlıca bölgelerin usulünce açılarak İncelenmesidir. Otopsiye geçmeden önce o kimsenin öldüğü kesin olarak tespit edilir. Bir cina­yetten kuşkulanmıyorsa ölünün ka­fa, göğüs, karın boşlukları mutlaka açılır, içlerinde gereken organlar alı­narak birer birer incelenir.

otopsi (3)

Otopsi adli tıp laboratuvarların da yapılır. Bu işe derhal girişilemeyecekse, ölünün bir yerden bir yere taşınması, bir süre bekletilmesi ge­rekiyorsa, ceset, bozulup kokmama­sı için, tahnit edilir. Tahnit yapmak için 1/1.000 süblime, ya da formalinli bir eriyikten 5 kilo kadar alınır, boyundaki şahdamara, ya da kasıktaki atardamara şırınga edilir. Ölü böylece donar. Otopsi yapılacağı za­man ölünün bu donmuş durumunun çözülmesi sağlanır, donmuş haldeki ölüler üzerinde otopsi yapılmaz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir