Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Örümcekler Hakkında İlginç Bilgiler

Örümcekler Hakkında İlginç Bilgiler

admin admin -
16 0

Uzun bacaklarıyla, ördüğü ağlar­la tanınan bir hayvancıktır. Birçok­larının sandığı gibi böcek değildir

Hayvanlar âleminin önemli bir sını­fı olan eklembacaklıların bir takı­mının örnek hayvanıdır. Böceklerin vücudu üç bölümden meydana geldi­ği halde örümceklerinki, karın ve gövde olmak üzere, ikiye ayrılır. Baş, böceklerdeki gibi ayrı bir bölüm teş­kil etmez. Ayrıca, böcekler genel ola­rak kanatlı oldukları halde örüm­cekler kanatsızdır.

Böceklerin üç çift bacağına karşılık örümceklerin dört çift bacağı vardır. Bacaklar gövdeye bağlıdır. İnce uzun olan bu bacaklar yedişer eklemlidir. Her ba­cak küçük bir pençeyle son bulur. Bazı örümcekler, ileriye, geriye, yan­lara doğru gidebilirler. Bacaklarının önünde duyargaya benzer iki çıkıntı bulunur. Örümcekleri bazı kimseler sev­mez, gördükleri yerde öldürmeye kalkarlar. Halbuki örümcekler birçok zararlı böcekleri öldürdükleri için insanlara faydalıdır.

İki çeşidi sayılmazsa örümcekle­rin hepsi zehirlidir. Yalnız, pek ço­ğunun zehiri insana etki yapmaz. Örümcekler yakaladıkları avlarını önce zehirleyerek öldürür, sonra da emerler. Çünkü katı şeyleri yutamazlar. Zehiri insan için de tehlikeli olan örümcekler hemen bütün kıtalarda yaşarlarsa da çeşitleri pek azdır. Bunların en tanınmışı Amerika’nın güney kesimlerinde yaşayan karadul denilen örümcektir. Bu örümceğin zehiri insanı öldürebilir, öteki örüm­ceklerin sokması insana, çoğunluk­la, bir eşekarısının sokmasından fazla rahatsızlık vermez.

Bununla birlikte, gerek sancıyı gi­dermek, gerekse örümceğin soktu­ğu yerden girebilecek mikropları öl­dürmek için, oraya amonyak, tentür­diyot sürmeli, ayrıca oksijenli suy­la yıkamalıdır. Örümcek soktuktan sonra, çocuk, duyduğu acıdan, kaşın­tıdan dolayı orayı kaşıyıp deride da­ha geniş bir irkilme bölgesi yarat­mış olabilir. Bunun için, tentürdiyotu, oksijenli suyu genişçe bir çevre­ye sürmelidir.

Örümceğin bizi en çok rahatsız eden zararlarından biri de, oraya, buraya ördüğü ağlardır. Temiz bir evde bunlar bulunmazsa da, çok kullanılmayan evlerde kuytu köşelerde örüm­cekler ağ kurmuş olabilirler. Bunlar ıslak bir süpürgeyle kolayca alına­bilir. Ayrıca, örümcek ağı sanılan ip­lik iplik uzantıların çoğu tozların birikmesinden başka bir şey değildir. Havada uçuşan tozlar, zaman­la, birleşerek böyle ağlar meydana getirirler.

Yaralara, kanayan yerlere örüm­cek ağı yapıştırmanın faydalı olaca­ğı hakkında yanlış inanış vardır. Bu, faydası bir yana, çok zararlı olabi­lir; örümcek ağına toplanmış mik­roplar yarayı azdırıp çok tehlikeli durumlara yol açabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir