Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. ŞİFALI OTLARLA NELER YAPABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

ŞİFALI OTLARLA NELER YAPABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

admin admin -
28 0

Yeryüzünde yetişen çeşitli otla­rın türlü türlü görünüşleri, renk­leri, kokuları yanında şifa verici Özellikleri de vardır. Bunlardan bir­çoğunun insan vücudu üzerindeki et­kileri yüzyıllardan beri bilinmekte, ilâç olarak kullanılmaktadır. Bugün bu otların yapraklarından, çiçekle­rinden, gövdelerinden, köklerinden çıkarılan maddeler hekimlikte ilaç olarak kullanıldığı gibi evlerimizde de zaman zaman kendimiz hazırlayarak faydalanmaktayız.

Bunlar arasında mesela anason, papatya, nane, demirhindi, ebegüme­ci, hardal, hatmi, ıhlamur, keten he­men hemen hepimizin bildiği, kul­landığı şifalı otlardandır.

Şifalı otların hazırlanması, kulla­nılması değişik şekillerde olur. Baş­lıca kullanma usulü: Haşlama, kay­natma, ıslatmadır.

otlar (1)

Şifalı Otu Nasıl Haşlamalı: Bitkinin ya çiçekleri, ya da yaprakları bir çaydanlık içi­ne konur, üzerine kaynar su dökü­lür. Bir süre bırakıldıktan sonra sü­zülerek içirilir.

Şifalı Otu Nasıl Kaynatmalı: Çiçekler, yapraklar bir çaydanlığa konur, üzerine su doldurulur, 15 dakikadan 1 saate ka­dar kaynatılarak elde edilen sıvı içi­lir.

Şifalı Otu Nasıl Islatmalı:  Yapraklar, çiçekler bir kaba konulduktan sonra üzerine ya alkol, ya da şarap doldurulur, 24- 48 saat bu şekilde bırakılarak süzül­dükten sonra içilir.

otlar (2)

Şifa verici özelliklerinden yararlanacağımız otların iyisi seçilmeli, ta­zeleri kullanılmalıdır. Haşlama, kay­natma, yapıldıktan sonra kısa za­man içinde içilmeli, her defasında taze taze hazırlanmalıdır. Haşlama­dan, kaynatmadan elde edilen su­lar uzun zaman bekletilirse hem mikroplanabilir, hem de ekşime, ko­kuşma olabilir. Bu iş için kullanılan sular kireçli, sert olmamalıdır. Şifa özünün iyice alınabilmesi suyun yu­muşaklığı ile çok ilgilidir. İçinde kaynatma, haşlama yapılacak kaplar ya toprak, ya da emaye olmalı­dır. Demir, bakır kaplar lezzeti bozar.

Banyolar, Lâpalar

Şifalı otlar ayrıca banyo, lâpa gibi daha başka şekillerde de kullanılır.

Şifalı otlar banyoda nasıl kullanılır?

Papatya Banyosu: 1 kilo papat­ya 10 kilo suda kaynatılır, banyo suyuna katılır. Papatya banyosu ağ­rıları giderir.

Keten Tohumu, Hatmi Banyosu: Bir tülbent içine konan 2 kilo hat­mi, ya da yarım kilo keten tohumu, tor­banın ağzı bağlandıktan sonra, ya­rım saat 5 kilo suda kaynatılır, son­ra banyo suyuna katılır. Bu banyo­lar da ağrı dindiricidir.

otlar (3)

Lapalar nasıl kullanılmalı? yaraya nasıl sürülmeli?

Lâpalar, çiçek tohumlarının, bit­ki tanelerinin dövüldükten sonra ya su, ya da süt içinde yoğrulmasıy­la yapılır. Hamur haline gelen lâpa, beze konup, ağrıyan yerlere, iltihaplı yaralara, çıbanlara yapıştı­rılır.

Lâpalar kullanılacakları işe göre sıcak, ya da soğuk olarak hazırla­nır. Ağrıyı gidermek, kulunç san­cılarını yatıştırmak, bir çıbanı ol­durmak için sıcak lâpalar, iltiha­bı daha başlangıçta gidermek için ise soğuk lâpalar uygulanır.

Keten Tohumu Lâpası: önce su, ya da süt kaynatılır, içine keten to­humu toz halinde dökülerek lâpa oluncaya kadar karıştırılır. Daha sonra bir bez arasına alınarak is­tenilen yere konur. Aynı lâpayı so­ğuk hazırlamak için keten tohumu­nu bir kaba koyduktan sonra yavaş yavaş su katarak lâpa oluncaya ka­dar karıştırmalıdır.

Hardal Lâpası: Önce keten to­humu lâpası hazırlanır, sonra üze­rine hardal tozu ekilir. Hardal deri üzerinde uzun zaman bırakılmama­lıdır.

Bunlardan başka, gerek haşlama, kaynatma, ısıtma şeklinde, gerekse banyo, lâpa olarak başvurulan daha birçok şifalı otlar vardır. Yalnız, şu­nu unutmamalıdır ki, pek tanınmış­ları, daima yapılanları bir yana, pek bilinmeyen otlardan, hekim tavsiye­si olmadan, ilâç yapmaya, şifa um­maya kalkmak çok kötü sonuçlar verebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir