Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. MÜREKKEP ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

MÜREKKEP ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

admin admin -
10 0

MÜREKKEP NEDİR?

Yazı yazmakta, kitap basmakta kullanılan, çeşitli renklerde sıvı bir boyadır. Kullanıldığı işe göre çeşitli türleri vardır.

Eski çağlarda mürekkep hazır ola­rak bulunmaz, yazı yazanlar kendi­leri yaparlardı. Hatta okula giden çocukların mürekkeplerini babalan. evde hazırlardı.

mürekkep

Eski Türk hattatla­rının kullandıkları mürekkebin en iyisi, bezir yağının bir fitille yakıl­masından elde edilen isten yapılırdı. Bezir yağı mürekkebi denilen bu mürekkep, kalemden yavaşça, akar, koyu siyahtır, uzun bir süre, hatta yüzyıllar boyunca rengini kaybet­mez. XVIII. yüzyılın ikinci yarısın­dan beri mürekkep fabrikalarda yapılmaya başlandı, ilkel usullerle yapılan mürekkepler yavaş yavaş or­tadan kalktı.

Bugün kullanılan başlıca mürek­kep çeşitleri şunlardır:

Mor Mürekkep

mor mürekkep

Mazıdan yapı­lır, takma uçla kullanılan mürekkep kalemleri içindir, morumtırak bir rengi vardır. Bu mürekkeple yazıl­mış yazılar güneşte solmaz, tersine rengi koyulaşır. Bu bakımdan ma­zı mürekkepleri en iyi mürekkep çe­şitlerinden biridir.

Mürekkep yapmaya yarayan mazı, bildiğimiz mazı bitkisi değildir. Ma­zı bazı ağaçlarda, bu arada en çok mazı meşesinde meydana gelen bir urdur. Mazı böceği (sinips) denilen küçük bir böcek ağaçların yumuşak dallarını oyup yumurtalar mı bu oyuklara bırakır. Ağaç zamanla bu oyuklan kendi tabi dokuları ile ör­ter. Böylece 2-2,5 sm. çapında küçük topaklar meydana gelir. Bunlar top­lanıp önce ezüir, sonra sıcak suyla, kara boya denilen demir sulfatlariye, tutkalla, karbolik asitle karıştırı­lır. Mazı, demir sulfatlariyle karış­tırılınca kimyasal bir değişme mey­dana gelir, mürekkep rengini alır.

Sonradan katılan asit ise mürekke­bin pıhtılaşmasını önler.

Dolma Kalem Mürekkebi

dolma kalem mürekkep

«Nig- rosin» denilen siyah anilin boyadan yapılır. Koyulaşmadığı, tortu bırak bırak­madığı için dolma kalemlere en uy­gun mürekkeptir. Ayrıca, anilin bo­yalarla istenilen renkte mürekkepler yapmak mümkündür. Bu anilin bo­yaların içine çabuk uçan bazı mad­deler de katılarak yazının hemen ku­ruması sağlanır.

Baskı Mürekkebi

baskı mürekkebi

Kitap, dergi, gazete basımında kullanılır. Başlıca is, keten tohumu yağı, kurşun ve ko­balt tozları gibi maddelerden yapı­lır. Ucuza elde edilmesi için daha kalitesiz olarak yapılanlarında, ke­ten tohumu yağı yerine madeni yağ­lar, siyah boya kullanılır. Bu mürek­kep, macun halindedir. Baskı makinasındaki merdanelerin üzerine sü­rülür.

Çini Mürekkebi

images

Susam yağın­dan elde edilmiş isten yapılır. Res­samların kullandığı siyah mürekkep­tir. Islatılınca silinir. Gazetede, ki­tapta çıkması istenilen resimler bu mürekkeple çizilmelidir.

Bugün kullanılan mürekkeplerin hemen hepsinin lekesi kolayca çıka­rılabilir. Yalnız, lekelenen kumaşın cinsine göre leke çıkarma usulleri değişir. Bu arada, beyaz, açık renk kumaşlar daha özenli bir çalışma is­ter.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir