Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. ESANS NEDİR? VE NASIL SÜRÜLMELİ?

ESANS NEDİR? VE NASIL SÜRÜLMELİ?

admin admin -
10 0

Esans, kimya yardımı ile muhtelif maddelerden elde edilen ve bazı bitkilerden çıkarılan, kokulu, kendine göre hafif yağlı ve pahalı bir sıvıdır. Uçucu hassası olduğu için esans şi­şelerinin çok iyi bir şekilde kapan­mış olarak muhafaza edilmesi şart­tır. Esans ilk olarak şarkta imal edi­lip, oradan dünyaya yayılan bir ko­kudur. Bugünkü parfümeri sanayisin­de esanslar oryantal olanlar ve olmayanlar diye iki ayrı guruba ay­rılmıştır. Oryantal esanslar daha fazla amber, misk, sümbülteber gibi tahrik edici, ağır ve sıcak çiçek ko­kularının karışımı ile meydana geti­rilir. Şarkın sihrini taşıyan, tahrik edici ve daha romantik olan bu esans­lar, büyüklerin, muayyen zamanlar­da, çok az miktarda sürerek kullana­bileceği kokulardır. Tahrik edici bir hassaya sahip olan bu kokulara zarif olmak isteyen hiçbir genç kız, rağbet etmemelidir. Genç kızların tercih edecekleri esanslar; hafif bahar çi­çek ve nebat kokuları gibi insana canlılık ve tazelik ilham eden, ilkba­har havasını taşıyan kokular olma­lıdır.

esans (1)

Orman derinliklerinde duyulan bitki kokularını taşıyan esanslar da genç kızlar ve hanımlar tarafından günün her saatinde kullanılabilir.

Esans (parfüme) Alırken Nelere Dikkat Etmeli? — Koku ne olursa ol­sun önce bunu imal eden müessesenin itimada layık olmasını göz önünde bulundurmak gerekir. Bun­dan sonra esans şişesini yapıştıran bandın açılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Eğer yeni bir esans tec­rübe edilecek olursa daima en küçük şişe alınmalıdır. Bir başkasında be­ğenilen koku siz sürdüğünüz zaman aynı şekilde kokmayabilir. Çünkü ko­ku ancak sizin terinizle kimyasal bir bileşim yaptığı zaman hakiki hüviye­tine bürünür. Bu bakımdan esans daima tene sürülerek tecrübe edil­dikten sonra alınmalıdır. Şişede, ku­maş üstünde güzel kokması pek bir şey ifade etmez.

esans (2)

Esans Nasıl Sürülmelidir?

Esans, daima az miktarda, vücut hararetinin en fazla olduğu kısımla­ra, göğse, bileklere, kulak arkaları­na, kolun kıvrılan iç kısmına sürü­lür. Böylece sürülen esans vücut ha­raretiyle buharlaşarak etrafa yayılır Esans kokusunun dayanma müddeti her cilde göre değişir. Fakat umumi­yetle en iyi esanslar bile dört saatten fazla dayanmaz. Bu bakımdan koku­nun devamlı olmasını isteyen kimseler, sık sık az miktarda sürerek bu­nu sağlayabilirler.

esans (3)

Bazı kimseler her ne kadar daima aynı kokuyu kullanırlarsa da bunu mevsimlere göre değiştirmek hiç de fena olmaz. Çünkü kışın, insanın içi­ni ısıtan bir koku, yazın sıcak gün­lerinde aksine insana fazla ağır ge­lebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir