Hayat Pedi – Hayatpedi.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. 12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBE VE DATAYLARI

12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBE VE DATAYLARI

admin admin -
42 0

12 Eylül 1980 Askeri Müdahelesi

12 eylül darbesi (3)

Bu gelişmeler nedeniyle 12 eylül 1980’e gelinceye kadar silahlı kuvvetler, MGK aracılığıyla ülkenin durumunu çeşitli kereler dile getirmiş, birtakım önlemler paketi ortaya koymuş ve bu yollarla hü­kümeti uyarmaya çalışmıştır. Yine bu dönemde, birçok parlamento üyesi, hatta bakan Silahlı Kuvvetler’in en yüksek kademelerinden Komutanları ziyaret ederek “İçinde bulunduğumuz durumu an­cak siz düzeltebilirsiniz” diyerek Silahlı Kuvvetler’in yönetimi eline almasını istemeleri, ülkenin içinde bulunduğu durumun ne kadar endişe verici ol­duğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ülkenin içinde bulunduğu durum doğal olarak Silahlı Kuvvetler’e de yansımış, Silahlı Kuvvetler’in en yüksek kademedeki komutanları tatbikat, denetle­me, resmi ve özel ziyaretler sırasında biraraya geldikleri Ordu ve Kolordu Komutanlarının ülkenin içinde bulunduğu durum hakkındaki görüşlerini alarak durum değerlendirmeleri yapmışlardır. Ni­tekim 27 Ağustos 1979’da Zafer Haftası nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in Silahlı Kuvvetler mensuplarına hitaben yayınlanan mesajında, yapılan durum değerlendirmelerine bağlı olarak uyan niteliğinde siyasal iktidara mesaj­lar yollanmış ve TSK İç Hizmet Kanunu’nun Silahlı Kuvvetler’e verdiği görev ve yetkilerden söz edil­miştir.

12 eylül darbesi (2)

Bu uyarı ve gelişmeler karşısında siyasal iktidarın kayıtsız kalması, 27 Aralık 1979’da Silahlı Kuvvetler’in Cumhurbaşkanına bir mektup vermesine ne­den olmuştur. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının im­zasını taşıyan bu mektupta, ülkedeki gelişmelere ilişkin TSK görüşlerine Malatya escort yer verilmiş; anarşi, terör ve bölücülüğün şiddetini artırdığı, siyasal partilerin aşırı partizanca hareket ettikleri, Meclislerin çalış­madığı ve TSK’nin kendisine tanınan yetki ve so­rumluluğun bilincinde olduğu belirtilmiş ve diğer anayasal kuruluşların da yardımıyla, siyasal parti­lerden birtakım önlemlerin alınması istenmiştir.

12 eylül darbesi (1)

Cumhurbaşkanı da 2 Ocak 1980’de siyasi parti liderlerini Çankaya’ya davet ederek kendilerini du­rumdan haberdar etmiş, ancak bu girişimden de bir sonuç elde edilememiştir. Daha sonra Kuşadası escort gazetecilerle yaptığı görüşmelerin birinde, Genelkurmay Başkanı Evren, artık başka mektup vermeyeceklerini söy­lemek suretiyle Silahlı Kuvvetler’in gelişmeler kar­şısındaki muhtemel tavrını ortaya koymasına rağ­men bu uyarı da siyasal çevrelerce gerektiği şekilde değerlendirilmemiştir.

Diğer taraftan Fahri Korutürk’ün görev süresinin dolması nedeniyle, 22 Mart 1980 tarihinden itibaren yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi çıkar hesapları ile çıkmaza sü­rüklenmesi ve Kurtköy escort hafife alınması da bu dönemde bu­nalımın artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda TSK, 12 Eylül 1980 günü TSK İç Hiz­met Kanunu’nun kendisine verdiğini ileri sürdüğü yetkiye dayanarak yönetime el koymuştur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir